Verdieping talenstudies in Vlaanderen

Nieuws | de redactie
15 mei 2014 | De Vlaamse regering heeft op grond van een positief advies van de NVAO goedkeuring gegeven om verlengde masters in te voeren in vier taal- en regiostudies aan de universiteiten van Gent en Leuven. Het gaat Arabistiek en Islamkunde, Oosterse talen en culturen, Japanologie en Sinologie.

Met voortaan twee masterjaren is het de eerste keer dat een masteropleiding taal 5 jaar zal duren. De studieomvang van de opleidingen wordt uitgebreid van 60 naar 120 studiepunten. De langere opleidingen zullen starten in het academiejaar 2017-18.

Het besluit van de Vlaamse regering bevestigt het positief advies dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) hierover gaf. NVAO-commissieleden stelden immers vast dat veel universiteitsstudenten in dergelijke taal- en regiostudies hun eenjarige master onderbreken om de regio van hun interesse te bezoeken en zich te laten onderdompelen in de plaatselijke taal en cultuur.

Stages vast onderdeel

Zulke ervaringen zorgen voor betere leerresultaten en verhogen de latere kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. De studieduurverlenging maakt het nu mogelijk om stages systematisch te implementeren in de desbetreffende opleidingen. De NVAO oordeelde dat dat de beste manier is om taalcompetenties en culturele kennis op te doen.

De studieduurverlenging van deze masteropleidingen is een primeur.  Het Vlaams parlement keurde in juli 2013 het decreet over de verlenging van de masters goed en een nieuw beleidskader maakt het voor de universiteiten duidelijk aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om een verlengde master in te voeren. ‘Dat zorgt voor een concrete en kwaliteitsvolle invulling van de studieduurverlenging’, klinkt het op het kabinet van Pascal Smet (SP.A), Vlaams minister voor Onderwijs.

De universiteiten van Leuven Gent, Antwerpen en Brussel willen ook hun masteropleidingen in de politieke en sociale wetenschappen (PSW) verlengen van een naar twee jaar.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK