Alumni als kapitaal

Nieuws | de redactie
3 juni 2014 | "In verbinding blijven met overzeese alumni, dat is een vak apart," merkt prof. Geert Sanders tijdens zijn verkenning door de USA. Het leren omgaan met en aanboren van de goodwill van mensen die bij jou hun 'formative years' beleefden, is voor het HO toch niet zo simpel.

Tijdens zijn studieverblijf in New York maakte prof. Geert Sanders kennis met zowel positieve als negatieve voorbeelden van hoe Europese universiteiten met hun – ook overzeese – alumni omgaan. “In verbinding blijven met overzeese alumni, dat is een vak apart,” schrijft hij in zijn tweede analyse naar aanleiding van de lessen uit dit bezoek en de gesprekken en ervaringen daarin. De eerdere analyse leest u hier.

“Hiervan werden wij ons als groep Europese fondsenwervers en genodigden van de King Baudouin Foundation bewust in onze ontmoetingen met de vertegenwoordigers van de Universiteit van Oxford en van de Freie Universität Berlin.

De Universiteit van Oxford heeft 230.000 alumni. Van hen verblijven er 28.000 in de Verenigde Staten. Zij kunnen gebruik maken van regionale alumni-groepen waarvan sommige een gemengd karakter hebben omdat er ook Cambridge-alumni aan deelnemen.

Investeren overzee

Reeds in 1988 richtte Oxford een eigen vestiging overzee op: Oxford University Development North America (OUDNA). Vanaf het begin is hierin stevig geïnvesteerd. Momenteel werken er ‘full time’ 14 stafleden die zich toeleggen op zaken zoals fondsenwerving (focus op grote donaties), ‘planned giving’ en het organiseren van speciale gebeurtenissen. OUDNA heeft de beschikking over een goed geoutilleerde conferentieruimte en ontvangsthal. Deze worden regelmatig gebruikt, zowel door  alumni als door wetenschappers die vanuit Engeland naar de VS overkomen voor het geven van lezingen of voor het begeleiden van excursies.

Naast OUDNA is er de van haar bestuurlijk onafhankelijke organisatie ‘Americans for Oxford’ (AFO). Dit is de liefdadigheidsorganisatie, vallend onder de US Internal Revenue Service section 501(c) (3). Mensen in de VS die aan Oxford willen doneren en voor wie de Amerikaanse belastingwetten gelden, kunnen dit onder financieel gunstige condities doen.

Berlijn in de min

Oxford is met haar OUDNA en OFA het positieve voorbeeld. Het negatieve voorbeeld betreft  de Freie Universität Berlin (FUB).

In plaats van een geleidelijke ontwikkeling zoals bij Oxford is er bij de FUB sprake van een plotseling tot de verbeelding sprekend initiatief dat even snel is uitgedoofd. Van 2002 tot 2010 stond de FUB onder leiding van president Dieter Lenzen. Hij was als geen ander in staat de buitenwereld naar binnen te halen. De relaties met het bedrijfsleven kwamen tot bloei. Hij slaagde erin de Exzellenz-status voor de FUB te realiseren. Als elite-universiteit kreeg de FUB er in vijf jaar 110 miljoen euro’s extra bij ten behoeve van haar onderzoek.  

Ook richtte men in de Verenigde staten de organisatie ‘Friends of the FUB’ op. Onder diens paraplu vonden vier Transatlantische Gala’s plaats waaraan de groten der aarde, zoals Sir Norman Foster, prof. Klaus Schwab, Paul Volcker en Hillary Clinton deel namen. Je zou haast zeggen dat de eigen alumni onder deze pracht en praal werden bedolven. Wanneer in 2010 Peter–André Alt als nieuwe president aantreedt, gaat er een fase in van bezinning op de ‘core business’ van de universiteit. Tot de nieuwe prioriteiten behoren voor hem niet langer de ‘Friends of the FUB’.

Formative years

Zelf werkzaam aan Nyenrode Business Universiteit, greep ik de kans aan in New York Johan de Voogd (66 jaar), president van de ‘American Friends of Nyenrode’ (AFNU), te ontmoeten. Johan is zo’n 47 jaar woonachtig en werkzaam in de VS. Per mail heette hij mij van harte welkom. Omdat zijn brief zo pakkend de essentie van zijn organisatie aangeeft, citeer ik de volgende passages:

‘Onlangs hebben wij hier Nyenrode’s rector, Misa Dzoljic, ruim een week op bezoek gehad. Bij zijn bezoeken aan onze kringen in Boston, New York, Washington, Atlanta en Palm Beach kwamen er heel wat alumni opdagen –  alumni uit de vroege jaren ‘60 tot de meer recente MBA/MSc graduates. Zowel Nederlanders als Amerikanen, vooral ook mensen die – na eerst een undergrad degree behaald te hebben op Nyenrode – verder hebben gestudeerd aan een van de vele Amerikaanse universiteiten waarmee Nyenrode relaties had in de jaren 1960-1995.

In totaal zo’n 700 mensen, honderden MBA’s, ook een handjevol PhD’s, maar ook honderden Amerikanen voor wie dat jaartje in Breukelen vaak heeft geleid tot een ‘international business career’. Die “formative years” in Breukelen waren erg belangrijk voor die 700 alumni. Maar die transatlantische ‘exchanges’ waren destijds ook uitermate belangrijk voor Nyenrode in haar ontwikkkeling tot een volwaardige  “American style” business school in Europa.

Derhalve proberen we via de American Friends of Nyenrode University Inc. de maatjes warm te krijgen om “iets terug te doen” voor de alma mater. Dat is ‘missionary work’, maar vooral met de steun van Nyenrode’s bestuur lukt dat wel. Niet alleen met het oog op fundraising, maar ook bij het ontwikkelen van “intellectual capital” ten bate van – en met samenwerking van de huidige en vroegere Nyenrodianen. Ja, “alumni management” is een belangrijke business op universiteiten. Het is een ware industrie in dit land. Maar: ‘what’s better than selling to former satisfied customers?’

Waardegedeven visie

De Voogd is ervan overtuigd dat het succes van de AFNU is geworteld in de waardegedreven, bevlogen visie van de eerste rector, Jacques Postma (1950 – 1980). “Hij heeft Nyenrode groot gemaakt. Onder zijn leiding kwamen tal van uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten tot stand. Velen van ons hebben hun derde studiejaar doorgebracht aan de Universiteit van Oregon. Zij die zoals ik hier zijn gebleven, vormen de hechte basis van de AFNU”.

In het bijna 68 jarig bestaan van Nyenrode Business Universiteit zijn er rectoren geweest zowel mét als zonder gevoel voor (overzeese) alumnirelaties. Het door Postma gelegde fundament bevat, volgens Johan de Voogd, evenwel alle elementen die het de AFNU mogelijk maken binnenkort het bereiken van de mijlpaal van 1 miljoen dollar te vieren.

Wat valt er te leren van de drie door mij opgevoerde universiteiten?

-De Freie Universität Berlin is met haar gala’s ver over de hoofden van haar alumni heen gevlogen.

-De Universiteit van Oxford demonstreert het effect van zorgvuldige continuïteit in overzeese alumni-relaties: hierdoor blijven haar alumni zich bewust van de bepalende rol die de universiteit heeft gespeeld in de vorming tot wie zij nu zijn en ervaren zij haar nog steeds als een boeiende vraagbaak en metgezel.

-Nyenrode Business Universiteit beschikt over een arsenaal aan goodwill bij haar alumni waar de universiteit zich niet altijd zo bewust van was. Juist teruggekomen uit New York besef ik evenwel terdege dat Nyenrode Business Universiteit en haar American Friends het zo gek nog niet doen.   

Geert Sanders is als hoogleraar ‘Institutional Advancement – The Art of Fundraising’ werkzaam aan Nyenrode Business Universiteit.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK