Bikkelweken voor studiesucces

Nieuws | de redactie
19 juni 2014 | Wim Boomkamp, collegevoorzitter van hogeschool Saxion, acht de eisen aan studierendementen in de prestatieafspraken niet altijd realistisch. Ze drukken een beleidsfictie uit van een “overheid die steeds meer verzakelijkt. Alles moet maar snel en liefst foutloos.”

OCW heeft in de prestatieafspraken met Saxion afgesproken dat in 2015 68% van de studenten binnen vijf jaar zijn diploma moet hebben gehaald. Saxion merkt dat men uitkomt op een aantal van 59%, zo bleek uit de tussenstand eind 2013. Het bachelorrendement behoort tot de vijf prestatieafspraken met OCW.  Zou de hogeschool hier e beoogde score niet bereiken daalt de financiering van het rijk met 5%, schrijft Tubantia.

Bikkelweken

Saxion wijst er in dat verband op, dat het onderwijs maar beperkt invloed kan uitoefenen op het studietempo van jongeren. Of een HBO’er binnen vijf jaar zijn diploma haalt hangt van veel factoren af. Hoe zijn de privéomstandigheden? Wat is het opleidingsniveau van de ouders? Is de student uit of thuiswonend? Al die aspecten en nog veel meer spelen mee op de route richting de eindstreep.

Boomkamp stelt in zijn gesprek met de krant, dat de hogeschool alles in het werk stelt om aan de afspraken te voldoen. Saxion organiseert bijvoorbeeld ‘Bikkelweken’. Daarin gaan studiegroepen voor struikelvakken aan de slag en worden gesprekken gevoerd over individuele afstudeeraanpak. “In die lessen proberen we te helpen en motiveren met een inhaalslag,” zegt Boomkamp. “Wij doen er alles aan om bij te sturen. Het percentage moet voor ons gevoel nog iets omhoog kunnen.”

Impact leenstelsel

Het leenstelsel zal het voor de jonge studenten niet gemakkelijker maken, stelt hij, omdat de schuldenrisico’s dan verder omhoog gaan. “Mijn bezwaar is dat de overheid steeds meer verzakelijkt. Alles moet maar snel en liefst foutloos. Met de invoering van het leenstelsel wordt het allemaal nog prangender. Studenten die een verkeerde keuze maken of vertraging oplopen hebben straks veel meer schulden. Vergeet niet, we hebben te maken met havisten in een bepaalde fase van hun leven.”

Het is een maatschappelijke realiteit dat studenten van 17 en 18 jaar zich niet altijd bewust zijn van wat ze willen en kunnen. “Ze oriënteren zich op de samenleving. Het is belangrijk dat ze zich kunnen ontwikkelen. Het hoger beroepsonderwijs is een heel andere leeromgeving dan de havo. Hier wordt veel meer zelfstandigheid gevraagd. Dat pikken ze niet altijd direct op.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK