Excellentie vanuit Amsterdam

Nieuws | de redactie
13 juni 2014 | De nieuwe wethouder voor onderwijs in Amsterdam, Simone Kukenheim (D66), vindt dat “excellente leerlingen beter verdienen” om hun talenten te ontplooien. Haar visie is in de aanloop naar ‘de Dag van de Excellentie’ op 20 juni eens te meer relevant. Discussieer die dag mee, bij de Nobelprijs voor de Vrede.

In een blog voor haar partij publiceerde Kukenheim – als onderwijswethouder van de deelraad Zuid van de hoofdstad – de volgende gedachten over excellentie en uitdaging in het onderwijs. Over ‘de Dag van de Excellentie’ in Den Haag op 20 juni leest u hier meer. Aanmelden kan kosteloos via excellentie@scienceguide.nl

Excellente leerling verdient beter

“De zwakste leerlingen in Nederland weten een redelijk niveau te bereiken, maar het aantal leerlingen dat excellent presteert is tussen 2007 en 2011 gedaald. Dat zijn conclusies uit 2 internationale onderzoeken. Herkenbaar vanuit de Amsterdamse situatie waar we hard werken aan het wegwerken van achterstanden via voor- en vroegschoolse educatie maar waarbij we een enorme kans missen om kinderen die meer aankunnen, die hoogbegaafd zijn of speciale aanleg hebben, ook passend onderwijs te bieden.

In Amsterdam Zuid staan veel scholen met leerlingen die statistisch kansrijk zijn om het ver te schoppen. Zij hebben hoogopgeleide ouders en er zijn vanuit huis middelen om talentontwikkeling te ondersteunen. Scholen waar zij naartoe gaan hebben het makkelijk zou je zeggen, slimme leerlingen en geen “probleemgevallen”. De werkelijkheid ziet er echter anders uit. Scholen die leerlingen krijgen zonder achterstand of met hoogopgeleide ouders, krijgen in tegenstelling tot scholen met kinderen die moeilijker meekomen, minder geld voor het opleiden van deze kinderen. Hierdoor hebben deze scholen grotere klassen (30+) en minder mogelijkheden om om het “reguliere onderwijs” heen extra zaken te organiseren of zoals dat tegenwoordig heet gedifferentieerd les te geven. Terwijl die extra zaken hard nodig zijn voor in potentie excellente leerlingen. We missen een enorme kans om deze leerlingen een passende basis voor hun vervolgopleiding en carrière te geven.

De Amsterdamse traditie is gericht op de emancipatie van zwakke leerlingen en we mogen trots zijn dat de achterstanden worden weggewerkt in het onderwijs bij zwakkere leerlingen. Maar in Zuid willen we ook aandacht voor de andere kant van het spectrum. Daarom begint Zuid nu met de financiering van programma’s voor hoogbegaafde leerlingen en met de financiering van speciale talenten, zoals de vooropleiding van de balletacademie.

Maar er moet meer gebeuren. In Zuid willen we ook dat alle scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gaan samenwerken door middel van voor- en vroegschoolse educatie. Immers, taalonderwijs is goed voor iedereen. Maar dan is het wel belangrijk dat de programma’s die hierbij gebruikt worden zich niet alleen richten op taalontwikkeling bij leerlingen met een achterstand, maar ook op de ontwikkeling van kinderen die al wat meer aankunnen. Juist deze kinderen moeten soms “leren leren”. Als we deze hele leerlijn van excellentie goed oppakken, kunnen we de Amsterdamse kinderen (ook buiten stadsdeel Zuid) een prachtige start geven én in de top vijf van best scorende onderwijslanden komen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK