HO vreest bureaucratisch circus

Nieuws | de redactie
2 juni 2014 | Het kabinet wil de invoering van het ‘studievoorschot’ in een breder kader zetten van een “ambitieuze onderwijsagenda.” HBO en WO eisen daarvoor nu wel boter bij de vis. Men huivert voor “een bureaucratisch circus met akkoorden en prestatieafspraken Daar zit niemand op te wachten.”

Met het afschaffen van de basisbeurs ziet het kabinet, gesteund daarin door D66 en GroenLinks, perspectief om de ambities van het rapport-Veerman te gaan realiseren. Aan de Kamer meldt minister Bussemaker: “Wij leggen ons niet neer bij de status quo. Wij wensen onze kinderen het beste onderwijs toe dat er in de wereld te krijgen is. Dat betekent de beste docenten, de nieuwste lesmethode, de meest inspirerende omgeving en geen financiële drempels om te gaan studeren. Een nieuw stelsel moet er voor zorgen dat de toegankelijkheid gewaarborgd blijft; en waar mogelijk verbeterd wordt. Niet afkomst, maar talent en toekomst moeten leidend zijn.”

Meer Bildung

De afspraken tussen de partijen bieden investeringsmogelijkheden en deze wil de minister benutten voor meer uitdaging en Bildung in HBO en WO. “Onderwijs kan uitdagender worden door elkaar continu te prikkelen tot de hoogste kwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld door intensievere begeleiding en het aantal contacturen tussen student en docent te verhogen, of door wetenschappers niet alleen maar te belonen voor goed onderzoek maar ook voor goede colleges. Het kan door opleidingscommissies te versterken. Maar het kan ook door excellentietrajecten, modules bij andere instellingen en internationale studiekansen te bieden. Of door innovatie in bijvoorbeeld online onderwijs te omarmen. Het spreekt voor zich dat al deze bewegingen moeten leiden tot hogere kwaliteit en meer uitdaging in het onderwijs. De verantwoordelijkheid om de hoogst mogelijke kwaliteit en uitdaging te zoeken ligt zowel bij de instellingen en docenten als bij de studenten zelf. Aan kwaliteit willen wij geen concessies doen.”

“Kwaliteit van onderwijs is daarbij niet alleen kennis of vakmanschap, maar is vooral een brede ontwikkeling van iedere student. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een open houding, van  betrokkenheid en empathie, ondernemerschap, ambitie, nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen. Wij noemen het Bildung. Daarom moet er niet alleen een kwaliteitsslag in het onderwijs plaatsvinden, maar ook ruimte zijn voor vrijwilligersfuncties, stages, bijvakken en tweede studies.”

“Niet alle instellingen en opleidingen hebben baat bij dezelfde maatregelen. Daarom moeten er gerichte investeringen komen, die passen bij de strategie van de instellingen, de gemaakte afspraken in het nationaal onderwijsakkoord en de kwaliteitsafspraken die gemaakt worden met OCW. Over de precieze vormgeving van deze afspraken, bijvoorbeeld ter voorkoming van onnodige bureaucratie, vindt nader overleg plaats met de sector. Op deze wijze geven we gezamenlijk vorm aan een ambitieuze onderwijsagenda.”

Wettelijk vastleggen

De verbinding met beleidspakketten als het NOA en de prestatieafspraken, die de minister hier legt, is een aspect van de nieuwe plannen dat bij de instellingen niet veel vertrouwen wekt. De VSNU wil bijvoorbeeld een veel hardere basis voor de HO-investeringen vanuit de opbrengst van het leenstelsel. De WO-koepel “vindt het belangrijk dat wettelijk wordt vastgelegd dat de opbrengsten van het sociaal leenstelsel direct terugvloeien naar het hoger onderwijs, zodat studenten er ook in de toekomst zeker van kunnen zijn dat tegenover een hogere eigen bijdrage meer kwaliteit staat.” Men vertrouwt het kortom nog niet.

HBO-voorzitter Thom de Graaf heeft op dit punt haast, zo laat bij blijken. “Met het kabinet willen we snel praten hoe we kunnen voorkomen dat rond de nieuwe investeringen in het hoger onderwijs weer een bureaucratisch circus met akkoorden en prestatieafspraken wordt opgetuigd. Daar zit niemand op te wachten”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK