Marktconform lerarensalaris gewenst

Nieuws | de redactie
3 juni 2014 | Om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarenkorps te garanderen, moet de salariëring voor met name eerstegraads leraren marktconform worden, vindt prof Frank Cörvers. Ook is het noodzakelijk dat alle leraren, en in het bijzonder mbo-docenten, meer vrijheid hebben om hun werk in te richten.

Dat zijn enkele aanbevelingen van de bijzonder hoogleraren Frank Cörvers en Marc van der Meer, die samen de bijzondere leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt in Tilburg bekleden, uit hun hun inaugurele redes van deze week. De leerstoel wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW en het CAOP uit Den Haag om de verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk te bevorderen.

Op basis van adviezen van de Commissies Van Es (2003) en Rinnooy Kan (2007) is er momenteel sprake van ‘bestuurlijke herijking’. Bovendien heeft OCW de ‘Lerarenagenda 2013 – 2020: de leraar maakt het verschil’ opgesteld. In zulke documenten wordt – vooral vanwege de vergrijzing van het lerarenbestand – de zorg geuit dat er kwantitatieve tekorten dreigen.

Voldoende vrijheid

Maar recent is ook de kwaliteit van de docenten in de discussie betrokken, onder andere in het rapport van de Onderwijsraad ‘ Verkenning leraar zijn’. In diverse onderwijssectoren zijn bestuursakkoorden gesloten met als inzet de professionalisering van docenten en van hun werkomgeving handen en voeten te geven.

De twee hoogleraren vinden dat in deze discussie het MBO nog sterk onderbelicht is gebleven, terwijl deze door de jeugdwerkloosheid en de sterke flexibilisering op de arbeidsmarkt prominent in de maatschappelijke aandacht staat. Na een analyse van de bijna permanente en soms tegendraadse beleidswijzigingen en nieuwe inhoudelijke uitdagingen aan de onderkant en de bovenkant van het mbo, pleit Marc van der Meer in zijn rede voor voldoende vrijheid voor docenten om hun werk vorm te geven.

Aandacht voor mobiliteit

Ook zouden zij systematisch experimenteerruimte moeten krijgen om het onderwijs verder te ontwikkelen. Docenten zouden op een andere wijze moeten leren samenwerken, met elkaar en met het afnemend werkveld. Systematische terugkoppeling van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs biedt ook een antwoord op het blijvende ongenoegen en de politisering waar nu teveel sprake van is.

Frank Cörvers pleit tegen deze zelfde achtergrond voor grotere professionele ruimte in het primair en voortgezet onderwijs en voor meer aandacht voor loopbaanplanning en mobiliteit van leraren. Daarnaast laat hij zien dat het salaris van vooral eerstegraads leraren door bezuinigingen is achtergebleven, en dat marktconforme salariëring de kwaliteit van het lerarenkorps ten goede zal komen. Of scholen goede leerlingen afleveren staat of valt uiteindelijk nog steeds met goede leraren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK