Meer schuld en toch meer hypotheek

Nieuws | de redactie
4 juni 2014 | Het nieuwe studievoorschot zorgt er voor dat het bedrag dat geleend kan worden voor de aanschaf van een huis omhoog kan. Door een langere afbetaaltermijn en lagere maandlasten kan er een hogere hypotheek worden afgesloten, zeggen financiële dienstverleners.

Uit berichtgeving van de website wegwijs.nl met advies voor persoonlijke financiële vraagstukken blijkt dat het leenstelsel starters op de woningmarkt niet eg dwars hoeft te zitten. Bij het afsluiten van een hypotheek kijkt de verstrekker naar de financiële verplichtingen van de huizenkoper. Deze verplichtingen hebben invloed op het maximale bedrag, dat geleend kan worden voor de aankoop van een huis. Een studieschuld maakt onderdeel uit van deze financiële verplichtingen.

De maandlasten van een studielening bedragen volgens de rekenmethode van banken 0,75% van de totale lening. Grof berekend houdt dat in dat op de maximale hypotheeksom anderhalf keer de studieschuld in mindering wordt gebracht.

De gemiddelde studieschuld in 2013 bedroeg ongeveer € 15.000, wat neer komt op € 22.500 minder leencapaciteit. Volgens deze rekenmethode zou de leencapaciteit door afschaffing van de studiefinanciering teruglopen met € 36.000. Om dit te voorkomen, gaat de overheid de looptijd van de lening verlengen, van 15 jaar nu, tot 35 jaar in het nieuwe stelsel.

Meer voor minder

Wanneer die looptijd de maandlast van de studieschuld bepaalt, zullen banken uitgaan van een percentage van ongeveer 0,3% van de totale schuld, blijkt uit berekeningen van Woningmarktcijfers. De maandlasten van de nu wel veel hogere schuld kunnen dan toch dalen, waardoor een hogere maximale hypotheeksom mogelijk is dan in de huidige situatie met een lagere studieschuld. Meer lenen voor je studie betekent dus niet minder lenen voor je huis.

Studieschuld                                   Looptijd      Maandlast volgens bank

Huidige situatie    € 15.000              15 jaar        € 112,50

Nieuwe situatie     € 24.000              35 jaar        € 72,00

De invoering van het studievoorschot hoeft zo geen negatieve invloed op de woningmarkt te hebben. Jongeren mogen zelfs meer lenen om de huizen te kopen van de afgestudeerden in minder gunstige schuldsituaties.

Columnist Jasper du Pont van ‘Follow the money’ trekt uit deze rekensommen een puntige conclusie: “Hoewel de gemiddelde studieschuld 8000 euro hoger wordt, kan er toch een 3000 euro hogere hypotheek worden afgesloten. Men is er naar alle waarschijnlijkheid in geslaagd om nog meer toekomstige inkomsten naar het heden te halen, en daarbij jongeren zélfs in staat te stellen nog extra te lenen voor een huis.”

“Daarmee blijft het deel van het electoraat dat geraakt wordt door deze wijziging beperkt en is er weer een stukje lastenverzwaring bij jongeren terecht gekomen voor een opleiding die al niet meer ‘extra’ is, maar bittere noodzaak om aan werk te komen. Chapeau.” 

Argwaan 

De financiële dienstverleners zijn niettemin argwanend over de studieschulden. Zij noteren: “De studieschuld wordt vaak gezien als de meest onschuldige lening van Nederland. De rente is laag en de looptijd lang. De enige voorwaarde om tot meer dan 50.000 euro te kunnen lenen is inschrijving bij een instelling in het hoger onderwijs.”

“Toch is deze schuld lang niet zo onschuldig als het lijkt. Een huis kopen wordt zo goed als onmogelijk met een torenhoge lening en huren is niet minder duur in de vrije sector. In de sociale sector komen starters niet aan de bak vanwege een net te hoog salaris.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK