Nieuw centrum voor big data onderzoek

Nieuws | de redactie
30 juni 2014 | Noord-Nederland wil zich ontwikkelen tot 'Data Industry Valley', waar big data onderzoek in energie, gezondheid en waterbeheer wordt gedaan. Een nieuw instituut voor exascale computing van IBM, ASTRON en de RUG om de grootste big data uitdagingen aan te gaan moet hier vorm aan geven.

De samenwerking die gaat leiden tot het European Research Center voor Excascale Technology (ERCET) werd afgelopen week bezegeld in Groningen. Commissaris van de Koning Max van de Berg stelde dat met de ondertekening “de basis wordt gelegd om de Noord-Nederlandse economie een sterke impuls te geven op het gebied van big data.”

Een voortrekkersrol

Exascale computing richt zich op vraagstukken die door de enorme hoeveelheid data een grote rekenkracht vereisen. Net zoveel als een paar miljoen van de snelste supercomputers die er op dit moment zijn. Als organisaties in staat zijn om deze gegevens snel en efficiënt te analyseren, kunnen ze een aantal van de meest dringende maatschappelijke en commerciële uitdagingen het hoofd bieden.

ASTRON-directeur denkt dat de noordelijke regio met de start van het nieuwe onderzoeksinstituut “nationaal en internationaal een voortrekkersrol” kan nemen. “Wij zien dit als een verlengstuk van onze eigen samenwerking met IBM in termen van het gebruik van de technologie en, net zo belangrijk, ook hoe kennis wordt ontwikkeld en gedeeld.”

Er zijn verschillende projecten waar ERCET zich de komende tijd op zal gaan richten. Zo zal er onderzoek gedaan worden naar het vinden van balans tussen het Nederlandse energienet en nieuwe duurzame bronnen. Ook wordt er een cloud ontwikkeld voor het snel, gemakkelijk maar veilig delen van medische dossiers, met een verhoogde mate van privacybescherming.

Innovatiekracht versterken

Jan de Jeu, vicevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen ziet in de samenwerking een sterke bundeling van bestaande krachten. “Internationaal toponderzoek naar systemen, materialen en methodieken om grote hoeveelheden data sneller, energiezuiniger en vooral intelligenter te kunnen bewerken, wordt in ERCET gekoppeld aan de noordelijke innovatieagenda. Door deze koppeling wordt de innovatiekracht van de data industrie in Noord-Nederland de komende jaren verder versterkt.”

De komende maanden zullen verschillende bedrijven en onderzoeksinstituten rond de as Groningen-Assen toetreden tot ERCET. Daarmee profiteren zij van een uniek platform voor kennisdeling. Er is gekozen voor de as Groningen-Assen, omdat daar al een sterke basis ligt van onderzoeksinstituten en IT-bedrijven. ERCET hoopt tevens een impuls te geven aan een sterke industriële onderzoeksstroom ontstaan, waarmee nieuwe inzichten en technologieën versneld kunnen worden toegepast in nieuwe producten en processen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK