Prikkel tot hoogste

Nieuws | de redactie
3 juni 2014 | Hoe hebben HBO en WO - en heel de onderwijsketen - blijvend baat bij de inspiratie door streven naar excellentie? Volgens Jet Bussemaker kan het “uitdagender worden door elkaar continu te prikkelen tot de hoogste kwaliteit.” Op de Dag van de Excellentie kunt u op 20 juni met elkaar en haar hierover de diepte in.

De minister wil een “ambitieuze onderwijsagenda” en daarvoor de gelden die vrij gaan komen uit ‘het studievoorschot’ inzetten. Daarin ziet zij nadrukkelijk een rol weggelegd voor de excellentietrajecten en hun verdere ontwikkeling in “een meerkleurig bestel, met verschillen in aanbod van onderwijs en in profilering van instellingen.” 

Minister Bussemaker zal op 20 juni, de Dag van de Excellentie, haar visie op dat thema verder uitbouwen en toelichten. Het Sirius Programma en ScienceGuide nodigen u van harte uit mee doen aan de discussie hierover en dit op een bijzondere plaats: bij de Nobelprijs voor de Vrede 2013 van het OPCW in Den Haag. Meer info 0ver programma, opzet en sprekers vindt u hier, kosteloos aanmelden kunt u zich via excellentie@scienceguide.nl

Hogere kwaliteit en meer uitdaging

Hoe ziet Bussemaker haar “ambitieuze agenda” in de kern? Zij verwoordt deze zo: “Ook bij grotere aantallen studenten moet de kwaliteit van hoger onderwijs het beste zijn dat wereldwijd te verkrijgen is. De kwaliteitsslag die mede door het rapport Veerman (2010) op gang is gekomen in het hoger onderwijs, moet krachtig worden voortgezet. Een meerkleurig bestel, met verschillen in aanbod van onderwijs en in profilering van instellingen, is goed.”

“Onderwijsinstellingen staan daarbij niet buiten, maar juist middenin de samenleving en moeten nog meer dan nu de ontwikkelingen en uitdagingen van ‘buiten naar binnen’ en van ‘binnen naar buiten’ brengen. Onderwijs kan uitdagender worden door elkaar continu te prikkelen tot de hoogste kwaliteit.”

De minister schetst daar een aantal routes voor, dat de voorbije jaren, ook vanuit het Sirius Programma, steeds meer usance zijn geworden in HBO en WO. “Dit kan bijvoorbeeld door intensievere begeleiding en het aantal contacturen tussen student en docent te verhogen, of door wetenschappers niet alleen maar te belonen voor goed onderzoek maar ook voor goede colleges. Het kan door opleidingscommissies te versterken. Maar het kan ook door excellentietrajecten, modules bij andere instellingen en internationale studiekansen te bieden. Of door innovatie in bijvoorbeeld online onderwijs te omarmen.”

Brede Bildung

“Het spreekt voor zich dat al deze bewegingen moeten leiden tot hogere kwaliteit en meer uitdaging in het onderwijs. De verantwoordelijkheid om de hoogst mogelijke kwaliteit en uitdaging te zoeken ligt zowel bij de instellingen en docenten als bij de studenten zelf. Aan kwaliteit willen wij geen concessies doen.”

“Kwaliteit van onderwijs is daarbij niet alleen kennis of vakmanschap, maar is vooral een brede ontwikkeling van iedere student. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een open houding, van  betrokkenheid en empathie, ondernemerschap, ambitie, nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen. Wij noemen het Bildung. Daarom moet er niet alleen een kwaliteitsslag in het onderwijs plaatsvinden, maar ook ruimte zijn voor vrijwilligersfuncties, stages, bijvakken en tweede studies.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK