Voorlopers in het leren

Nieuws | de redactie
19 juni 2014 | In de Lerarenagenda vertelde minister Bussemaker dat zij met de ‘voorlopers’ onder de lerarenopleidingen wilde gaan werken, om de energie voor verdere kwaliteitsverbetering in de sector optimaal in te zetten. Wie zijn zij, wie doet wat en waar zit de expertise? Scoort uw universiteit of hogeschool hier ook?

In totaal zijn er 22 hogescholen en 5 universiteiten die deelnemen aan de 10 voorlopers trajecten. Elke groep voorlopers bestaat uit lerarenopleidingen van verschillende hogescholen en universiteiten. Zij werken onder andere aan prioritaire thema’s als Bildung, verhogen kwaliteit instroom, passend onderwijs en mannen in de Pabo.

Elke groep krijgt de gelegenheid om hun goede en inspirerende voorbeelden verder te ontwikkelen en te delen. Afhankelijk van het onderwerp zal deze informatie gedeeld worden met andere lerarenopleidingen en/of alle mogelijk geïnteresseerden. Tijdens het lerarencongres van 8 oktober 2014 zal er ruimte zijn voor de voorlopers om zich te presenteren.

Samenwerken als sleutelwoord

Ans Buys, voormalig directeur Fontys Lerarenopleiding Tilburg, is aangewezen als aanjager van het voorloperstraject. Zij maakte in april een kennismakingsronde langs de voorlopers. Als aanjager houdt Buys een oog in het zeil bij de voorlopers. Tevens fungeert zij als schakel tussen de lerarenopleidingen en het ministerie en zorgt ze er voor dat de voorlopers aan de slag kunnen in de praktijk. Langs deze weg moet en zij samen de kwaliteit van de lerarenopleidingen verbeteren.

“Een paar weken voor ik met pensioen ging, werd ik gevraagd of ik wilde meewerken aan het realiseren van de ambities zoals verwoord in de Lerarenagenda,” vertelt Buys op de site van die agenda. “Mijn rol zou zich toespitsen op de voorlopers binnen de lerarenopleidingen. Daar hoefde ik niet over te twijfelen, want zowel de inhoudelijke thema’s als de aanpak spraken me aan. Met de aanpak van de voorlopers beogen we: kwaliteitsverbetering te stimuleren en te versnellen en het imago van de opleidingen te verbeteren.”

“Het valt me op dat bij bijna alle thema’s zowel vertegenwoordigers uit het hbo als uit de universiteit betrokken zijn. Die samenwerking biedt perspectief. Ook de coördinatie is verdeeld over pabo’s, de andere lerarenopleidingen van het hbo en van de universiteiten.”

Dit is de lijst ‘voorlopers’ met de kernthema’s waarbij zijn een trekkersrol zullen gaan spelen.

HBO

Hogeschool Utrecht

 • Begeleiding en beoordeling praktijkdeel opleiding, opleiden in de school
 • Bildung
 • Passend Onderwijs
 • Zij-instroom en flexibele routes

InHolland

 • Bildung
 • Zij-instroom en flexibele routes
 • Verzwaarde en uitdagende programma’s

Saxion

 • Bildung
 • Lerende school, versterking onderzoekende houding leraar

Hogeschool Leiden

 • Verhogen kwaliteit instroom
 • Begeleiding Beginnende Leraren

Avans Hogeschool

 • Verhogen kwaliteit instroom
 • Lerende school, versterking onderzoekende houding leraar

Haagse Hogeschool

 • Verhogen kwaliteit instroom
 • Begeleiding Beginnende Leraren

Hogeschool Arnhem Nijmegen

 • Begeleiding en beoordeling praktijkdeel opleiding, opleiden in de school
 • Verhogen kwaliteit instroom

Hogeschool van Amsterdam

 • Verhogen kwaliteit instroom
 • Begeleiding Beginnende Leraren

Marnix Academie

 • Begeleiding en beoordeling praktijkdeel opleiding, opleiden in de school

De Nieuwste Pabo

 • Begeleiding en beoordeling praktijkdeel opleiding, opleiden in de school

Hogeschool Windesheim

 • Passend onderwijs
 • Zij-instroom en flexibele routes

Fontys Hogescholen

 • Passend onderwijs
 • Kwaliteit lerarenopleiders
 • Mannen in de Pabo
 • Lerende school, versterking onderzoekende houding leraar

Hogeschool Rotterdam

 • Kwaliteit lerarenopleiders

Ipabo

 • Kwaliteit lerarenopleiders
 • Lerende school, versterking onderzoekende houding leraar

Stenden Hogeschool

 • Mannen in de Pabo

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

 • Mannen in de Pabo

LOI

 • Zij-instroom en flexibele routes
 • Lerende school, versterking onderzoekende houding leraar

Hogeschool de Kempel

 • Verzwaarde en uitdagende programma’s

Katholieke pabo Zwolle (KPZ)

 • Begeleiding Beginnende Leraren

NHL Hogeschool

 • Lerende school, versterking onderzoekende houding leraar

Hanzehogeschool

 • Lerende school, versterking onderzoekende houding leraar

Gereformeerde Hogeschool Zwolle

 • Lerende school, versterking onderzoekende houding leraar
   

WO

Universiteit Leiden

 • Verhogen kwaliteit instroom
 • Zij-instroom en flexibele routes
 • Verzwaarde en uitdagende programma’s

Radboud Universiteit

 • Begeleiding en beoordeling praktijkdeel opleiding, opleiden in de school
 • Lerende school, versterking onderzoekende houding leraar

Universiteit Utrecht

 • Zij-instroom en flexibele routes
 • Verzwaarde en uitdagende programma’s

Rijks Universiteit Groningen

 • Begeleiding Beginnende Leraren

Radboud Universiteit Nijmegen

 • Lerende school, versterking onderzoekende houding leraar«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK