Vreemde ogen dwingen, ook in WO

Nieuws | de redactie
25 juni 2014 | Universiteiten moeten net zo kritisch en transparant met hun examens en toetsingen omgaan als hogescholen. Prof. Jan Anthonie Bruijn wil gelet op de 'alfa-accreditatie' professioneler beoordelen overal usance maken, zoals hij voor het HBO in gang zette.

“Het advies ‘Vreemde ogen dwingen’ was de spreekwoordelijke steen in de vijver; een vijver die sindsdien nauwelijks meer tot stilstand is gekomen. Ik ben daar nog steeds positief door verrast, en ik weet dat Jan Anthonie Bruijn zich ook nog steeds verbaast over het effect van ‘zijn’ rapport,” zei bijvoorbeeld HBO-voorman Thom de Graaf daarover.

Echt niet veel beter

Nu meent Bruijn – mede vanwege de constateringen in en de impact van de zeer kritische oordelen over de geesteswetenschappen in het WO – dat het hoog tijd is dat universiteiten zich zeker zo ernstig bezig houden met de kwaliteit en validering van hun examens en toetsing. Vreemde ogen moeten ook het WO dwingen kunnen en mogen.

Het scherp bij de les blijven geldt volgens Jan Anthonie Bruijn op dit punt ook voor zowel MBO als WO. Op een conferentie in Twente heeft hij zijn visie hierop heden nog eens uiteengezet, inspelend op de actuele situatie in het WO. Dat het daar fundamenteel veel beter zou gaan dan bij het HBO rond de toetsing, daarvan was hij al eerder niet echt overtuigd. Hij zag dan ook voldoende reden om een operatie als met ‘Vreemde ogen dwingen’ ook daar serieus ter hand te nemen, inclusief de ontwikkeling van een BKE en SKE. Hij riep daarom op “Vreemde ogen dwingen ook van toepassing te doen verklaren voor het WO.”    

Toetsen opnieuw uitvinden 

In het kader van de professionalisering van docenten in het HBO is bijvoorbeeld een voorstel op tafel gelegd om een basis- en een seniorkwalificatie in te voeren op het punt van toetsing en examinering, het BKE en SKE. Het programma van eisen voor deze twee kwalificaties is door een expertgroep afgerond en het bestuur van de Vereniging Hogescholen stemde daar mee in. 

Bruijn concludeerde uit deze ontwikkelingen, dat “het veld het advies bovenmatig goed heeft opgepakt. Men heeft bottom up gereageerd en zo de eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en validiteit van toetsing en examinering genomen.” Duidelijk is voor hem, dat men bij de hogescholen de deuren is gaan openzetten naar elkaar, nu ook nadrukkelijk instellingsoverstijgend. Daardoor ontstaat een ‘peer review’ op het punt van de kwalitatieve ontwikkeling en professionaliteit bij het toetsen. De hogescholen zijn “het toetsen opnieuw gaan uitvinden.” Nu het WO nog, kortom.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK