Vrees voor strafport in HBO

Nieuws | de redactie
19 juni 2014 | Dreigt OCW met kortingen op hogescholen als zij hun afstudeerrendement niet op weten te poetsen? De SP vreest “een perverse prikkel” en vraagt minister Bussemaker om opheldering over berichten terzake bij hogeschool Saxion.

OCW heeft in de prestatieafspraken met Saxion afgesproken dat in 2015 68% van de studenten binnen vijf jaar zijn diploma moet hebben gehaald. Saxion merkt nu,dat men uitkomt op een aantal van 59%, zo bleek uit de tussenstand eind 2013. Het bachelorrendement behoort tot de vijf prestatieafspraken met OCW. Zou de hogeschool hier de beoogde score niet bereiken daalt de financiering van het rijk met 5%, schrijft Tubantia. 

Dit is aanleiding voor de SP om de minister te vragen naar haar beleidslijn en -voornemens op dit aspect van de HO-bekostiging.

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van OCW over het bericht dat Hogeschool Saxion wordt gekort op het budget omdat studenten niet snel genoeg afstuderen

1

Wat is uw reactie op het bericht ‘Minister dreigt hogeschool Saxion met korting op budget’, waarin wordt gesteld dat de hogeschool wordt gekort omdat te weinig studenten afstuderen?

2

Is het juist dat u heeft bepaald dat 68% van de HBO-studenten binnen vijf jaar een diploma moet halen en dat Saxion nu “blijft steken op 59%”?

3

Klopt het dat andere opleidingen vergelijkbaar scoren? Zo ja, worden ook andere hogescholen gedreigd met een korting? Welke instellingen zijn dit? Zo nee, waarom wordt alleen deze hogeschool bedreigd met een korting?

4

Welke gevolgen heeft een korting op het budget voor de onderwijskwaliteit van deze school?

5

Deelt u de mening dat de dreiging met een korting op het budget een perverse prikkel is omdat het aanzet om studenten zo snel mogelijk door de studie te jagen?

6

Hoe gaat u voorkomen dat scholen zich – net als voorheen bij hogeschool Inholland – meer op rendement dan op onderwijskwaliteit gaan richten?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK