Wat is een alfadiploma waard?

Nieuws | de redactie
30 juni 2014 | Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen over de accreditatie van de universitaire geesteswetenschappen. Men heeft minister Bussemaker een serie vragen gesteld, onder meer over de waarde van de diploma’s, nu zou blijken dat onterecht voldoendes voor eindwerken zijn verstrekt.

Vanuit de verschillende fracties zijn er onder andere deze vragen gesteld.

 • Als u stelt  dat er geen reden is om te twijfelen aan de geldigheid van de diploma’s, kunt u uiteenzetten of de waarde van de diploma’s van studenten van alle opleidingen die een onvoldoende hebben gekregen niet is gedaald door deze constatering?
 • Zijn er indicaties dat opleidingen en/of examencommissies, die als onvoldoende worden vermeld, op (grote schaal) de geldigheid van afgegeven diploma’s gaan herroepen?
 • Wat is nog de waarde van een diploma als blijkt dat (in sommige gevallen) het eindwerkstuk of het eindniveau niet aan de maat is?
 • Kan er sprake zijn van het intrekken van eerder afgegeven diploma’s als gevolg van het beoordelen van een opleiding als zwak door de NVAO?
 • Van hoeveel goedgekeurde eindscripties is vastgesteld dat het eindniveau onvoldoende was? Welk percentage is dit van het totaal? Volgt er verder onderzoek naar de overige eindscripties van de betrokken opleidingen?
 • Duidt de constatering van de NVAO dat “er een nieuwe categorie opleidingen is die zodanig breed is geformuleerd, dat het eigenaarschap ontbreekt” niet op een structureel probleem? Zo ja, is dit probleem binnen de hersteltermijn te verhelpen gezien de aard?
 • Welke stappen zal een universiteit zetten, wanneer studenten die twijfelen over de waarde van hun diploma zich melden bij hun universiteit? Kunt een aantal scenario’s schetsen?
 • Welke mogelijkheden zijn er om in de toekomst binnen het accreditatietraject direct aandacht te besteden aan de positie van (net) afgestudeerden en studenten die zich in de laatste fase van hun opleiding bevinden, zodat de huidige onrust bij studenten en afgestudeerden voorkomen kan worden?
 • Kunt u bevestigen dat bij de opleidingen waarbij te weinig academisch karakter aanwezig is of waar te weinig aandacht is voor het ontwikkelen van zelfstandige onderzoeksvaardigheden, studenten voldoende zijn voorbereid om te kunnen starten met een promotietraject zonder achterstand in vaardigheden? Zo nee, wat zijn de gevolgen voor betreffende studenten? Op welke wijze worden zij ondersteund in een vervolgtraject?
 • Welke stappen moet een student van wie het diploma van onvoldoende eindniveau blijkt, ondernemen? Aan welke nieuwe criteria moet hij of zij dan voldoen? Op welke wijze wordt de student of afgestudeerde gecompenseerd voor de eventuele kosten die hij of zij hiervoor moet maken?
 • Kunt u bevestigen dat de mogelijkheid dat aanvullende stappen gezet moeten worden om het uitgereikte diploma op het gewenste niveau te krijgen, uitermate ongunstig kan uitpakken voor een afgestudeerde student die net aan zijn loopbaan is begonnen?

Morgen is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de alfa-accreditatie, waarin men de NVAO om nadere toelichting van de uitkomsten en dewerking van het systeem van borging in het HO zal vragen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK