Wat is rendement?

Nieuws | de redactie
19 juni 2014 | Er moet een nieuwe benadering gevonden van wat rendement en studiesucces nu werkelijk inhouden. LKvV, LSVb en ISO komen daartoe met een eigen visie om dit tot stand te helpen brengen. “Rendementen volgen studiesucces maar de begrippen zijn niet vergelijkbaar.”

De conclusie van hun paper hierover is, dat zij nadrukkelijk aandacht vragen voor “de gevolgen van de toenemende druk op rendementscijfers voor het onderwijs en de deelnemers van het hoger onderwijs. Het rendement wordt vaak gelijk gesteld aan studiesucces. Studiesucces moet echter worden beoordeeld vanuit de individuele student waarbij naast de academische vorming, ook de persoonlijke ontwikkeling van de student en het bredere spectrum van maatschappelijke ontwikkeling moet worden meegewogen. Rendementen volgen studiesucces maar de begrippen zijn niet vergelijkbaar.”

Verlies van ruimte

“Diverse rendementsmaatregelen die in dit stuk zijn omschreven, komen veelal voort uit de ambities van de prestatieafspraken. Deze afspraken hebben als doel om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Echter blijkt dat het nastreven en behalen van de rendementsafspraken op dit moment negatieve bijeffecten met zich meebrengen.”

“Deze bijeffecten zijn onder andere kennisdekwalificatie, wanneer studenten zonder diploma gedwongen moeten stoppen met hun opleiding en het verlies van de ruimte voor zelfontplooiing en -vorming. De LKvV, de LSVb en het ISO concluderen dat veel van de huidige maatregelen zijn gericht op het behalen van rendementen en niet gericht zijn op het onderliggende doel: het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.”

Uitdaging aan instellingen

“Wanneer maatregelen gericht zijn op onder andere communityvorming, begeleiding en onderwijskwaliteit in algemene zin, gaat dit niet gepaard met ongewenste neveneffecten zoals het verlies van kennis of het beperken van de individuele ontwikkeling. De LKvV, de LSVb en het ISO beargumenteren dat via deze positieve benadering de harde rendementsmaatregelen niet noodzakelijk zullen zijn. Enkel via deze positieve benadering zullen het rendement, de kwaliteit van het onderwijs en het niveau van de individuele student stijgen.”

“Deze positieve benadering vergt veelal een grotere inzet van de onderwijsinstelling dan bijvoorbeeld een BSA in jaar twee. Desalniettemin dagen de LKvV, de LSVb en het ISO onderwijsinstellingen uit om, in samenwerking met studenten, tot een integrale aanpak te komen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK