3TU: vergroot slagkracht NWO

Nieuws | de redactie
21 juli 2014 | Terwijl minister Bussemaker werkt aan haar wetenschapsvisie, heeft de 3TU Federatie al een wensenlijstje ingediend. "Het zou mooi zijn als een deel van de aardgasbaten aangewend kan worden voor een vergroting van de slagkracht van NWO en STW."

In een brief aan het ministerie van OCW willen de drie technische universiteiten de elementen inbrengen die zij graag zouden terugzien in de wetenschapsvisie waar Bussemaker en haar ambtenaren momenteel aan werken.

“Wij hopen dat de wetenschapsvisie ook stil staat bij het belang van een brede en goed presterende academische en wetenschapssector op zichzelf, nog voordat de opbrengst van wetenschap is vertaald in economische of andere metrics,” stellen de drie collegevoorzitters, Dirk Jan van den Berg, Victor van der Chijs en Jan Mengelers.

Aansluiting bij Horizon 2020

De 3TU pleit er in dat kader voor dat de wetenschapsvisie aansluit bij de opzet van Horizon 2020 en dat er een driedeling wordt gemaakt tussen “wetenschap voor de wetenschap, wetenschap voor maatschappelijke doelstellingen en wetenschap voor een competitieve economie.” Dit betekent volgens de technische universiteiten ook een duidelijk gerichte aanpak in de drie verschillende deelgebieden.

Zo moet de ‘wetenschap voor de wetenschap’ gericht zijn op “vrij en op excellentie gebaseerd onderzoek”. De 3TU ziet hierin een sterke rol voor NWO en in het geval de TU’s ook technologiestichting STW. Om de slagkracht van beide instituten te verhogen, zou de 3TU het toejuichten “als een deel van de aardgasbaten aangewend kan worden.”

Wat betreft de ‘wetenschap voor maatschappelijke doelstellingen’ moet Horizon 2020 leidend zijn, en verwachten de technische universiteiten dat “de wetenschapsvisie een oplossing presenteert voor het matching-probleem. De Europese bijdrage aan de kosten van onderzoek is immers (voor technische universiteiten bij lange na) niet kostendekkend. Wij hopen op een eenvoudig mechanisme in de vorm van een toeslag op de uit Europa verworven financiering.”

Bureaucratie terugdringen

Ook de op competitieve economie gerichte wetenschap sluit aan op Horizon 2020 en het topsectorenbeleid. De 3TU Federatie pleit voor continuering van dat beleid en vermindering van bureaucratie op dat vlak. “Wij zien nog te vaak dat partijen en/of wetenschappers afhaken vanwege de administratieve last, de opgelegde beperkingen in de regelgeving of vanwege de te gering geachte financiële bijdragen aan de onderzoekskosten.”

De drie technische universiteiten zien het belang van een richtinggevende wetenschapsvisie, maar waken er voor dat deze te leidend wordt. “Programmering van wetenschap kortwiekt de inventiviteit en de creativiteit van de wetenschapper. Er zijn teveel voorbeelden van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek die hun toepassing in totaal andere sectoren hebben gevonden.”

Niettemin kan de 3TU zich goed voorstellen dat het ministerie een aantal vraagstukken formuleert, waar de wetenschap zich op moet richten. “Een agenda waarin de overheid aangeeft welke maatschappelijke vraagstukken om een oplossing vragen en op welke onderzoeksgebieden de  overheid vindt dat Nederland om economische en strategische redenen een sterke onderzoekspositie zou moeten hebben.”

De volledige brief van de 3TU leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK