BSA geen trekker

Nieuws | de redactie
18 juli 2014 | Per 1 april konden HO-instellingen zich opnieuw opgeven voor het experiment om het BSA ook in het tweede jaar in te voeren. Het animo blijkt miniem. Eén opleiding heeft zich aangemeld. Er zijn daardoor net meer dan vijf instellingen die behoefte hebben hiermee te experimenteren, stelt het ISO content vast.

Tot en met 2019 mogen deelnemers ook in het tweede studiejaar een minimum aantal studiepunten instellen dat een student moet halen om zijn of haar opleiding voort te mogen zetten .In totaal doen er nu vijf instellingen mee aan het experiment: de Hogeschool van Amsterdam, het Amsterdam University College (van de UvA en de VU), de Rietveld Academie en de Universiteit Leiden.

Kapitaalvernietiging

Het ISO noemt zich “verheugd” over het feit dat weinig instellingen interesse tonen in het experiment. De studentenbond ziet het als “een bevestiging van zijn standpunt: invoering van een BSA in het tweede studiejaar is onverstandig. Een student na twee jaar met lege handen van een opleiding wegsturen, is kapitaalvernietiging. Ook belemmert een BSA in het tweede jaar studenten om hun studie flexibel in te richten en zich buiten de reguliere opleiding te ontwikkelen.”

OCW had vooraf wel voorwaarden gesteld aan het experiment. Er moest sprake zijn van een samenhangend pakket van maatregelen ter bevordering van de studievoortgang, zoals een passende onderwijsintensiteit en een intensieve studiebegeleiding, een hoge kwaliteit van de docenten en begeleiding door het instellingsbestuur bij herplaatsing van geheel of gedeeltelijk afgewezen studenten.

Het ISO acht dat prima voorwaarden. Een tikje plagerig vraagt men zich af “waarom deze voorwaarden niet standaard voor alle instellingen gelden voordat wordt gedacht aan het invoeren van een kunstmatige prikkel als het BSA. Door nadruk te leggen op dit samenhangend pakket van maatregelen zullen studenten op een natuurlijke manier gestimuleerd worden sneller af te studeren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK