D66 verdedigt Europese keuze

Nieuws | de redactie
7 juli 2014 | Verbazing alom over het ontbreken van een Nederlands EP-lid in de onderwijscommissie in Brussel en Straatsburg. D66’er Marietje Schaake voelt zich aangesproken en licht haar afwegingen toe. De digitale agenda is juist voor onderwijs essentieel, erkent zij, maar de greep erop blijkt moeilijk.

Het EP-lid van de liberale ALDE-fractie legt in een bijdrage op haar blog uit, hoe de keuze tot stand is gekomen, waardoor zij de commissie die het onderwijsbeleid volgt en vormt, is gaan verlaten. “Het Erasmus uitwisselingsprogramma en het Creative Europe programma over het Europees cultuurbeleid waren de afgelopen jaren de hoofdthema’s waar ik me intensief mee heb beziggehouden in de CULT-commissie. Maar deze dossiers zijn nu juist afgerond en liggen vast tot 2020.”

Geen gebrek aan ambitie

Haar critici – als Tom Hoven van de LSVb – moet niet verward worden met een soort gemelijk gebrek aan ambitie of inhoudelijke doelen voor de lange termijn. Met name de Europese accenten in de ontwikkeling van de digitalisering van het HO zijn van grote betekenis. Maar Schaake geeft aan, dat men binnen het EP hier wat vast blijkt te zitten aan versleten gewoontes en indelingen van het werk. “Onderwerpen zijn verdeeld over verschillende commissies binnen het Europees Parlement. Daarom heb ik opgeroepen tot het oprichten van één commissie digitale zaken. Het lijkt er op dat dat in de komende periode lastig gaat worden.” 
 

U leest het betoog van Marietje Schaake in extenso hieronder.

“Deze week werden de commissiezetels voor de komende vijf jaar in het Europees Parlement verdeeld. Ik ben heel blij dat ik een plaats heb gekregen in de Commissies voor internationale handel, buitenlandse zaken en mensenrechten. En ben voorgedragen als vice-voorzitter van de Amerika-delegatie. Daarmee kan ik me weer vol inzetten voor een sterkere Europese rol op het wereldtoneel in alle facetten. We verdienen ons geld in het buitenland maar waarden zijn minstens zo  belangrijk. Om waarden en soft power kracht bij te zetten is hard power ook nog altijd nodig. 

Daarom zit ik helaas niet meer in de Commissie voor onderwijs, cultuur en jeugd (CULT). De commissieverdeling is het resultaat van complexe onderhandelingen. Soms verandert er tijdens de zittingsperiode nog iets, maar de kans daarop is klein. De drie commissiezetels die ik vorige periode had, waren eigenlijk al een uitzondering. Maar ondanks dat ik niet in de CULT-commissie zit, ga ik uiteraard door met mijn werkzaamheden op dat gebied. Er is nog ontzettend veel te doen en ook zonder een zetel kan ik daarin het voortouw nemen. Veel van mijn belangrijkste wapenfeiten bereikte ik tussen 2009 en 2014 zonder lid te zijn van de hoofdverantwoordelijke commissie. Elke Europarlementariër kan namelijk elk rapport amenderen. 

Het Erasmus uitwisselingsprogramma en het Creative Europe programma over het Europees cultuurbeleid waren de afgelopen jaren de hoofdthema’s waar ik me intensief mee heb beziggehouden in de CULT-commissie. Maar deze dossiers zijn nu juist afgerond en liggen vast tot 2020. Op het gebied van auteursrechten wachten we al lang op hervormingen, waarvoor de nieuwe Europese Commissie initiatieven moet nemen na lange vertragingen en na de grote hoeveelheid reacties op de consultatie. Als het gaat om open data en open online courses, maar ook om technische vaardigheden in het onderwijs moet Europa ambitieus blijven. 

Helaas kunnen we lang niet alles doen wat we nodig vinden op Europees niveau als het gaat om onderwijs, cultuur en media. De beperkte bevoegdheden en begrotingen laten dat niet toe. 

Bij de verkiezingen heeft D66 een extra zetel behaald. Met die versterking van de delegatie hebben we onder andere een zetel in de industrie en innovatie commissie (ITRE) kunnen bemachtigen. Mijn collega Gerben-Jan Gerbrandy neemt zitting in deze commissie waar het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid beleid in wordt vormgegeven. Dit gaat om meer dan 70 miljard euro, die het hoger onderwijs direct terug ziet. D66 blijft zich inzetten voor een toekomstgerichte en duurzame besteding van dit geld. 

De digitale agenda moet een prioriteit zijn in de komende vijf jaar. Digitalisering van het onderwijs zal één van mijn speerpunten blijven. Maar ook andere thema’s, de herziening van het auteursrecht voorop, zijn cruciaal voor onderwijs, onderzoek en cultuur. Auteursrecht problemen gaan verder dan films, boeken en muziek. Onderzoekers worden gehinderd door de dure licenties voor het lezen van wetenschappelijke stukken en docenten hebben ongeveer een diploma informatierecht nodig om te weten welke stukken ze wel en niet in de klas kunnen gebruiken. Het gefragmenteerde auteursrecht remt ontwikkeling, economische groei en culturele uitwisseling. Daar moet verandering in komen. 

De digitale agenda laat zich niet in hokjes vangen. Onderwerpen zijn verdeeld over verschillende commissies binnen het Europees Parlement. Daarom heb ik opgeroepen tot het oprichten van één commissie digitale zaken. Het lijkt er op dat dat in de komende periode lastig gaat worden, dus zal ik weer buiten de commissies om hiermee aan de slag gaan, zoals ik in het verleden ook heb gedaan met netneutraliteit. 

Cultuur en onderwijs zijn belangrijke thema’s in een open samenleving en leveren bovendien een zeer substantiële bijdrage aan economische groei. Voor mij en voor D66 staan deze onderwerpen bovenaan de agenda, nu en in de toekomst.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK