Een logische stap

Nieuws | de redactie
4 juli 2014 | “Een mooie dag voor een fusie,” zei NHL-voorzitter Willem Smink bij de presentatie van de plannen van Stenden en NHL. Zijn Stenden-collega Leendert Klaassen beaamde dit. “We zijn tot de conclusie gekomen dat volledige integratie de beste vorm biedt om de goede antwoorden op vragen uit de samenleving te geven.”

De medewerkers van beide hogescholen waren eerder die dag bij de afsluiting van het hogeschooljaar al op de hoogte gesteld van de ophanden zijnde fusie. Er waren eerder pogingen ondernomen tot vergaande integratie, maar “gebrek aan chemie, heeft dat toen verhinderd,” stelt Smink.

Meerwaarde in bundeling

Leendert Klaassen benadrukt dat de fusie nu juist wel breed gedragen wordt. “De bouwstenen moeten van onderop komen.” Toen in september vorig jaar al werd gesproken over samenwerking, was een fusie nog allerminst aan de orde. “Nu zien we toch echt een meerwaarde in het bundelen van de krachten,” zegt Klaassen.

Smink denkt ook dat zo’n volledig samengaan de juiste stap is. “Anders krijg je toch dat mensen de neiging hebben om gereserveerd in zo’n samenwerking te staan.” Bovendien denken beide collegevoorzitters dat een definitieve krachtenbundeling ook de kans biedt om beter antwoord te geven “op vragen uit de samenleving.”

“Je hoort het natuurlijk te pas en te onpas,” zegt Willem Smink, “maar het is gewoon waar dat het in het HBO steeds meer om innovatie draait. Onderwijsachterstand, bevolkingskrimp, hogere onderwijsparticipatie, een op het terrein van innovatie achterlopend MKB, het zijn vraagstukken die spelen in het noorden van Nederland. Het zijn de vraagstukken dus waar wij een antwoord op moeten zien te vinden.”

Naar een lerende economie

Vanuit de overheid en de samenleving klinkt volgens Smink steeds sterker de roep dat kennisinstellingen een centrale rol moeten gaan pakken. “Met deze fusie hebben we voldoende massa. Wij zijn de eerste regio die de aanbevelingen uit het WRR-advies ‘Naar een lerende economie’ gestalte gaan geven.”

Doordat beide hogescholen in onderwijsaanbod én in zwaartepunten op veel punten complementair zijn, denkt Smink dat in een ketenbenadering een sterkere hogeschool ontstaat. “Je ziet dat Stenden in Drenthe heel sterk is op het gebied van biobased materialen, terwijl wij hier in Leeuwarden een groot aantal techniekopleidingen hebben. Daarin kunnen we veel voor elkaar betekenen. En ook het MBO moet daar heel nadrukkelijk een grote rol bij gaan spelen.”

De profileringsplannen die de hogescholen in het kader van de Review Commissie Van Vught al op stapel hadden, zullen door de voorgenomen fusie niet wezenlijk veranderen, stelt Leendert Klaassen. “We zullen daar gezamenlijk in optrekken. Deze discussie zullen we samen met onze regio verder moeten voeren, met onze eigen mensen en omgeving.”

Zwaartepunten behouden

 Daarin zullen bestaande thema’s niet direct veranderen of verdwijnen, denkt Klaassen. “Internationalisering waar we bij Stenden sterk in zijn, zal een dragend thema blijven. En ik kan me voorstellen dat digitalisering in het onderwijs, waar we eerder al geconstateerd hadden dat we veel in huis hebben, ook een thema blijft.”

Als de hogescholen zich in september 2016 definitief samen zullen voegen, ontstaat een hogeschool  met bij elkaar zo’n 23.000 studenten en 2.000 medewerkers. “We worden dan vergelijkbaar qua schaal met andere hogescholen in de noordelijke regio. Ik denk dat er een nieuwe balans gaat ontstaan.”

Geen bezuiniging

Die nieuwe balans leidt er toe, dat er ook organisatorisch één en ander zal veranderen. Voor grote personele perikelen hoeft men volgens Klaassen niet te vrezen. “Dit kost geen banen. We hebben ons niet aan een bezuinigingsdoelstelling gecommitteerd.”

“Wel is het zo dat als je bezig gaat met dit proces, je een verschuiving zult zien in hoe we dingen organiseren. Dat levert nieuwe banen op, daar zullen ook banen door verdwijnen.”

Over hoe de nieuwe Friese hogeschool moet gaan heten en hoe het bestuur er in 2016 uit zal gaan zien, konden beide collegevoorzitters nog geen mededelingen doen. “Dat zijn enkele van de zaken waar we ons de komende tijd over zullen buigen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK