Impuls voor divers MKB

Nieuws | de redactie
8 juli 2014 | "Één op de zes ondernemers is van niet-Nederlandse origine", zegt de kersverse Inholland lector Gürkan Çelik. Inholland start per september een onderzoekslijn Cross-cultureel Ondernemerschap om de internationalisering van het MKB te versterken.

Om een onderzoekslijn Cross-cultureel Ondernemerschap in Rotterdam te starten en samenwerking op dit gebied te ontwikkelen, hebben ondernemersorganisatie Hogiaf en Hogeschool Inholland maandag 30 juni een convenant ondertekend in Den Haag. Hogiaf is de grootste federatie van lokale verenigingen van Turks-Nederlandse ondernemers. Gürkan Çelik, directeur van de Hogiaf Academie en associate lector Strategisch Ondernemerschap aan Hogeschool Windesheim wordt de nieuwe lector Cross-cultureel Ondernemerschap. 

Versterking van de nationale en regionale economie door innovatie en internationalisering van ondernemerschap in het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke beleidsagenda.  Nederland hecht er groot belang aan om de economische ontwikkelingen op een hoger niveau te tillen door ondernemerschap in het algemeen, en binnen de etnisch-culturele groepen in het bijzonder, te stimuleren. Door de divers wordende samenleving en internationalisering wordt het voor ondernemers steeds interessanter om hun marktaandeel te vergroten binnen etnisch-culturele groepen.

Potentie verder ontwikkelen

Binnen dit kader willen Hogeschool Inholland en Hogiaf een belangrijke bijdrage leveren om de nationale en regionale economie te versterken door innovatie en internationalisering van ondernemerschap in het MKB. Inholland wil de focus op ondernemerschap bestendigen met de onderzoekslijn cross-cultureel ondernemerschap. Hogiaf wil op deze manier de binding versterken tussen haar werkveld, het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Inholland en de ondernemerwereld van etnische groeperingen in Nederland.

De nieuwe onderzoekslijn Cross-cultureel Ondernemerschap gaat praktijkgericht onderzoek doen wat moet leiden tot kennis in het vakdomein, circulatie en valorisatie van kennis, professionalisering van medewerkers en onderwijsvernieuwing. Streven is de beroepspraktijk en het onderwijs te verbeteren en de kennis over cross-cultureel ondernemerschap te vergroten. Centraal hierbij staat de onderzoeksvraag: ‘wat is de potentie van cross-cultureel ondernemerschap en etnische markten en hoe kan deze potentie verder worden ontwikkeld en optimaal benut voor Nederland?’

Laat de mooie bloem bloeien

De onderzoekslijn richt zich op de meest ondernemende etnische groepen in Nederland en legt daarbij de nadruk op ondernemers met verschillende etnische achtergronden van wie de capaciteiten niet of onvoldoende benut worden, zoals vrouwen en jongeren. Door bij haar onderzoek ondernemers van verschillende etniciteiten te betrekken creëert het lectoraat meer mogelijkheden voor samenwerking met andere lectoraten van Hogeschool Inholland.

“Het is nu aan ons om deze mooie bloem te laten bloeien. De potentie is groot en er is veel te doen. We gaan er voor!”, zegt Ahmet Taskan, vice-voorzitter van Hogiaf. Eric Westhoek, vestigingsdirecteur Inholland Rotterdam: “Deze onderzoekslijn is voor het domein binnen onze onderzoekslijn ‘innovatief ondernemen’  een zeer waardevolle aanwinst. Ik heb hoge verwachtingen van de samenwerking, de lector en de te bereiken resultaten.”

“Één op de zes ondernemers is van niet-Nederlandse origine!”, reageert de nieuwe lector Gürkan Çelik. “De stijging van het aantal etnische ondernemers en de groeiende etnische markten wijzen er op dat er steeds meer potentie komt voor cross-cultureel ondernemerschap.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK