Inholland doet haar huiswerk

Nieuws | de redactie
14 juli 2014 | De Kamer kon het niet loslaten, zo leek het. Men eiste van Bussemaker op de hoogte te worden gehouden van de vorderingen bij herhaalde afstudeerbegeleiding van studenten van de geplaagde Inholland-opleidingen. De minister laat nu weten “dat Inholland de gemaakte afspraken opgepakt heeft en uitgevoerd.”

De Kamer wilde dat de ‘langstudeerders’ van de veel bediscussieerde MEM en Commerciële Economie opleidingen alsnog zouden worden benaderd met de vraag of zij in aanmerking wilden komen voor begeleiding bij het afstuderen. En men eiste dat indien nodig deze studenten ook konden rekenen op financiële steun vanuit het profileringsfonds. In overleg met OCW ging de hogeschool nogmaals aan de slag daarmee.

Compensatie voor vertraging

Inhollnd heeft nu 419 studenten aanvullend benaderd en 80 van hen hebben aangegeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken. In dat verband zijn zij gewezen op de mogelijkheid om een beroep te doen op begeleidingsmogelijkheden en op een vereenvoudigde procedure voor het verkrijgen van afstudeersteun uit het profileringsfonds.

In haar brief aan de Kamer schrijft de minister hierover: “Inholland beoogt met de afstudeersteun de individuele student financieel in de gelegenheid te stellen in de voorliggende periode af te kunnen studeren. De afstudeersteun is volgens Inholland bedoeld als compensatie voor de studievertraging die studenten buiten hun eigen schuld om hebben opgelopen.”

Bussemaker laat weten dat “de uitkeringen die Inholland tot nu toe aan deze groep studenten heeft verstrekt, variëren afhankelijk van de persoonlijke (leef)situatie van de student van 570 euro tot 5.730 euro. Het gemiddelde bedrag dat Inholland heeft uitgekeerd is 1.775 euro voor een periode van 6 maanden.”

1 student, 2 heroverwegingen

Ook studenten waarvan een aanvraag al eerder in het voorjaar moest worden afgewezen, zijn door Inholland op aandringen van de Kamer opnieuw benaderd. Dit betrof 23 mensen. Zij hebben een schriftelijke toelichting gekregen op hun afwijzing. Ook hebben ze de mogelijkheid gekregen om in een persoonlijk gesprek een toelichting te krijgen. Hiervan heeft slechts 1 student gebruik van gemaakt. Twee andere studenten hebben gevraagd om heroverweging. Na het verkrijgen van aanvullende informatie heeft de hogeschool alsnog hun verzoeken gehonoreerd.

Inholland heeft naar aanleiding van de overleggen in de Kamer maatregelen genomen om de begeleiding van studenten die vertraging hebben opgelopen verder te verbeteren. Studenten kunnen nu gebruik maken van een zogenaamde ‘focus course’. “Gedurende twee weken verplicht de student zich elke werkdag van 9 tot 5 uur op school aanwezig te zijn. Daar ontvangt hij ‘continue’ begeleiding evenals  een beoordeling van het plan van aanpak binnen twee dagen. Begin mei hebben  ruim 40 studenten aan deze focus course deelgenomen, met als eindresultaat: zeer enthousiaste studenten en docenten. In juli 2014 staat een nieuwe focus course gepland en volgend studiejaar wordt die ten minste vier keer aangeboden.”

Tegen deze achtergrond van een herhaalde serie stappen en inspanningen trekt minister Bussemaker de conclusie, “dat Inholland de gemaakte afspraken opgepakt heeft en uitgevoerd. Inholland heeft laten zien de nodige inspanningen te leveren om studenten succesvol, en zonder aan de kwaliteit van de opleidingen te tornen, naar de eindstreep te brengen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK