Kabinet dient studievoorschot in

Nieuws | de redactie
11 juli 2014 | De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel ’Studievoorschot’, zodat de Raad van State daar nu zijn kritische, staatsrechtelijke blik op kan werpen. In dit voorstel maakt Rutte-II tevens “een bedrag oplopend tot maximaal € 1 miljard vrij voor investeringen in het hoger onderwijs.”

“Met de afschaffing van de basisbeurs voor studenten die met ingang van het studiejaar 2015-2016 aan een bachelor- of masterstudie beginnen, verschuift een belangrijk deel van het budget van inkomensondersteuning van studenten naar kwaliteit van onderwijs,” erkennen de bewindslieden. Impliciet daarmee ook dat zittende studenten in met name het WO al getroffen zullen worden door deze stelselwijziging en tariefsverhoging.

Vouchers op komst

Studenten zullen dus veel meer moeten gaan lenen, maar zo verzekert het kabinet, “de voorwaarden hiervoor worden versoepeld. Door de afbetaling te spreiden over 35 jaar (in plaats van 15 jaar nu) gaat de maandelijkse aflossing omlaag, van maximaal 12% van het inkomen boven de aflosvrije voet nu naar maximaal 4% daarvan. Gemiddeld zal iemand die tijdens zijn studie heeft geleend 1% van zijn maandinkomen boven de aflosvrije voet inzetten voor aflossing.”

Met het studievoorschot wordt een extra stap gezet in de richting van de invoering van voucher-bekostiging. “Studenten die tussen 2015-2016 en 2018-2019 beginnen aan een bachelorstudie, en nog niet volop profiteren van de investeringen, krijgen vouchers ter waarde van € 2.000. Zij kunnen deze vouchers 5 tot 10 jaar na hun afstuderen inzetten voor bijscholing.” 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK