Kans voor echte internationalisering

Nieuws | de redactie
22 juli 2014 | Minister Bussemaker daagt het hoger onderwijs uit stappen te zetten op het gebied van internationalisering. Stenden loopt met vier international campussen al voorop en lector Robert Coelen denkt dat er nu echt over internationalisering gedacht kan worden.

Coelen die als lector internationalisering aan Stenden is verbonden, werkt op de internationale campus in Doha, Qatar. De recente internationaliseringsvisie van het ministerie van OCW ziet hij als een verschuivin naar een daadwerkelijke “positionering van het hoger onderwijs naar een kenniseconomie met kansen voor getalenteerde jongeren.”

Overwinning voor Stenden

Bussemaker stelt in haar brief voor dat er financiele steun komt voor internationaal talent en dat de mogelijkheden voor transnationaal onderwijs worden verruimd. Dat laatste is een overwinning voor Stenden dat met vier international branch campuses al sinds 2002 als een Nederlandse pionier geldt op dit punt.

Coelen wijst er op dat Stenden in 2012 nog te horen kreeg dat het programma aangepast moest worden zodat in ieder geval 25% van het onderwijsprogramma in Nederland zou plaatsvinden. Die beperking wil Bussemaker nu wegnemen. “Dit brengt het Nederlands hoger onderwjis op één lijn met bijvoorbeeld het transnationale onderwijs zoals instellingen in het Verenigd Koninkrijk dat organiseren.”

Een positieve stap 

De lector internationalisering van Stenden die eerder al op ScienceGuide pleitte voor ‘echt internationaal denken’ ziet dat Bussemaker nadrukkelijk heeft geluisterd naar de wensen van hoger onderwijsinstellingen. “Deze brief laat zien welke punten van zorg er zijn bij de ontwikkeling van een volledig programma aan activiteiten op het gebied van internationalisering.”

De plannen van Bussemaker lijken in lijn te zijn, met de plannen van het nieuwe Europese Erasmus+. “Over het geheel bezien, voor mensen die dagelijks bezig zijn met internationalisering, is di teen positieve stap richting het stroomlijnen van een essentieel aspect van het onderwijs.” Bussemaker hoopt met haar brief de aanzet te geven om in komend decennium in beide richtingen zo’n 10.000 extra studenten te mobiliseren. 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK