Nederland in EP uit beeld

Nieuws | de redactie
4 juli 2014 | “Het is onbegrijpelijk dat voor een kenniseconomie als Nederland onderwijs binnen Europa blijkbaar niet belangrijk wordt gevonden,” zegt Tom Hoven, voorzitter van de LSVb. Hij stelt vast, dat geen enkele Europarlementariër uit ons land die portefeuille gaat doen.

Dit blijkt uit de commissieverdeling voor het Europees Parlement die in Brussel is bekendgemaakt. ” Nederland kan zo niet meepraten over het Europese onderwijsbeleid. Dat is onbegrijpelijk.” zegt Tom Hoven, de nieuwe voorzitter van de LSVb, tegen ScienceGuide.

Erg onverstandig

Met verbazing en verontrusting constaateert hij dat geen van de 26 Nederlandse Europarlementariërs zitting neemt in commissie voor onderwijs en cultuur in het nieuwe Eurpees Parlement. ”Erg onverstandig voor een land waarin internationalisering binnen het onderwijs een grote prioriteit is.” 

Tot afgelopen verkiezingen maakte D66 Europarlementariër Marietje Schaake nog wel deel uit van deze commissie. Ondanks de winst van haar partij en het onderwijsprofiel van de lnksliberalen heeft men geen plek meer in deze parlementaire commissie weten te veroveren of claimen.

Tom Hoven wijst erop, dat in het EP zeer wezenlijke onderwijszaken aan de orde zijn en zullen blijven komen. In de vorige termijn is bijvoorbeeld een start gemaakt met het Erasmus+ programma, dat financiële ondersteuning biedt aan studenten die een opleiding volgen in het buitenland. “Ook hier raakt Nederland nu zijn stem bij kwijt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK