Nederland innovatief in onderwijs

Nieuws | de redactie
22 juli 2014 | Nederland heeft één van de meest educatieve onderwijssystemen van Europa, blijkt uit cijfers van de OECD. Waar liggen onze kwaliteiten? “Another top organisational innovation in Dutch primary schools was the increased use of teacher peer review.”

Het recente rapport ‘Measuring innovation in Education’ van de OECD liet onlangs zien dat Nederland zich samen met Litouwen, Slovenië en Finland tot de landen met het meest innovatieve onderwijssysteem mag rekenen. Een specifieke notitie laat nu zien, op welke punten Nederland zo innovatief is.

Veel aandacht voor evaluatie

Zo prijst de OECD de Nederlandse initiatieven om jonge scholieren aan het lezen te krijgen. “Tussen 2001 en 2006 is het percentage ‘4th grade students’ (scholieren van 9 à 10 jaar) dat op een school zit die initiatieven ontplooid om het lezen bij kinderen aan te moedigen toegenomen met 18% punten. Daarmee scoort Nederland het hoogst van alle gemeten onderwijssystemen.”

Ook de externe observaties van onderwijsprestaties om zo docenten te evalueren wordt geroemd door de OECD. Tegelijkertijd ziet de OECD het als een ‘top organisational innovation’ in het basisonderwijs dat het steeds gebruikelijk wordt dat ook docenten elkaar beoordelen om zo het onderwijs te verbeteren.

Uitval tegengaan

Het gebruik van ‘teacher data’ bij de beoordeling van docentkwaliteit is in Nederland tevens toegenomen. ” From 2006 to 2009, the Netherlands saw a small increase in the use of achievement data to evaluate principal performance (+3% point).” Er is dus veel aandacht voor evaluatie van docenten en schoolleiders, maar tegelijkertijd wordt toegejuicht dat Nederland er sinds 2007 meer aan is gaan doen om beginnend docenten voor het vak te behouden.

Ook op het gebied van de pedagogische praktijk scoort Nederland goed, zo blijkt uit de scorekaart van de OECD. Zo is de toegankelijkheid van internet in het klaslokaal fors toegenomen en wordt er zowel in het onderwijs over wetenschap als bij taallessen veel meer gebruik gemaakt van digitale middelen. “Between 2001 and 2006, the percentage of Dutch 4th grade students who use computers to read stories or other texts one or more times per week rose from 5.7% to 24.6%.”

U leest de analyse van Nederland door de OECD hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK