Nieuwe graad voor leraren?

Nieuws | de redactie
11 juli 2014 | De Radboud Universiteit krijgt in de komende twee jaar 550.000 euro van het ministerie van OCW voor de uitvoering van een plan de campagne om meer letterenstudenten enthousiast te maken voor het leraarschap. Komt er nu naast de reguliere docenten graden ook een extra ‘academische graad’?

Het ministerie en de universiteit spannen zich in omdat er een tekort dreigt aan universitair geschoolde docenten in het voortgezet onderwijs, ook voor de schooltalen Duits, Engels, Frans, Grieks, Latijn en Nederlands. In de komende tweeënhalf jaar gaan vijf leraren van de middelbare school één dag per week voor de Radboud werken. Zij fungeren als mentor, adviseren de universiteit over het curriculum en geven het keuzevak ‘Jong publiek een taal leren’. Daarin leren studenten om wetenschappelijk verantwoord een lespakket samen te stellen dat ze op een middelbare school kunnen testen.

Promovendi voor de klas

Twaalf promovendi krijgen de mogelijkheid om in het laatste half jaar van hun vierjarige PhD-opleiding een eerstegraads onderwijsbevoegdheid te halen aan de Radboud Docenten Academie. Waar ze normaal gesproken in deze periode lesgeven aan studenten, staan ze nu onder meer voor de klas op een middelbare school.

Daarnaast zijn er tal van andere initiatieven. De universiteit voert een promotiecampagne voor het vak van leraar onder de eigen studenten, er komt een ‘Dag van het Leraarschap’ en in het kader van ‘Duitsers doceren Duits’ worden Duitse studenten in de regio geworven die naast de reguliere opleiding ook les krijgen in Nederlands en cultuurverschillen.

‘De vlag kan uit’

Onderwijsdirecteur bij de letterenfaculteit Odin Dekkers: “De vlag kan uit. Meer studenten laten kiezen voor het leraarschap is voor onze faculteit al langere tijd één van de speerpunten. Deze subsidie stelt ons in staat daar nu echt iets aan te doen.”

Minister Bussemaker is te spreken over het initiatief van de Radboud Universiteit: “Het is goed dat we meer talentvolle studenten enthousiast maken voor een baan voor de klas. Deze bijzondere samenwerking maakt dit nu mogelijk.” Naast de Radboud Universiteit krijgen ook diverse andere universiteiten extra middelen van het ministerie van OCW voor dit doel.

De V en de W in VWO

Tijdens de opening van het academisch jaar 2013-2014 hield rector magnificus Bas Kortmann een pleidooi voor meer universitair geschoolde docenten in het voortgezet onderwijs: “Het is verontrustend dat in de gemiddelde vwo-school de universitair geschoolde docent straks een witte raaf is. Kan dergelijk onderwijs worden gegeven als de docenten zelf niet universitair zijn gevormd? (….) Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Een vwo-school zonder voldoende universitair opgeleide docenten is een school met een valse noemer”.

Ook collegelid van de Radboud universiteit Wilma de Koning hield onlangs tijdens de bestuurswissel van het ISO een pleidooi voor een academische graad leraar, naast de huidige eerste en tweede graads-leraar.  “Docenten die zelf aan een universiteit hebben gestudeerd kunnen scholieren beter voorbereiden op de universiteit.  Die kunnen beter uitleggen wat een universiteit is en hoe het onderwijs daar er uitziet. Verkeerde verwachtingen van een universitaire opleiding kan betekenen dat studenten vroegtijdig met hun opleiding stoppen. Ik wil hier niet de goede docenten met een hbo-opleiding iets misgunnen, maar het feit is wel dat zij een andere opleiding hebben gehad.”

“Het is en blijft daarom ook onze verantwoordelijkheid om in de toekomst ook voor voldoende academische docenten te zorgen. En om studenten enthousiast te maken voor het leraarschap zou het nuttig zijn om een aparte titel in het leven te roepen. Er is nu geen onderscheid tussen eerste graads docenten van het HBO en WO. Misschien moeten we wel een graad aan de eerste en tweede toevoegen, een academische graad.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK