Schoolverlater steeds minder zeker van baan

Nieuws | de redactie
17 juli 2014 | Terwijl de landelijke werkloosheid terugloopt, is bij recent afgestudeerden nog altijd een stijging te zien. Dat blijkt uit cijfers het ROA en de Universiteit Maastricht. Sinds het begin van de crisis is het aantal werkloze WO en HBO-gediplomeerden opgelopen tot 10%.

Het CBS maakt vandaag bekend dat het aantal werklozen in 2014 voor de tweede maand op rij is gedaald. Er zijn meer mensen aan het werk. De werkloosheid is in juni afgenomen met 16 duizend personen en is uitgekomen op 8,% van de beroepsbevolking. In maart daalde het aantal werklozen ook, maar toen was de oorzaak dat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

Het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht komt jaarlijks met een onderzoek uit over schoolverlaters. Dit rapport gaat over de gediplomeerde schoolverlaters en de voortijdig schoolverlaters van het schooljaar 2011/2012, die eind 2013 geënquêteerd werden. De resultaten hebben betrekking op bijna de volle breedte van het onderwijs: VMBO, voltijds MBO (BOL), MBO ‘leren en werken’ (BBL), HAVO, VWO, HBO (voltijd) en WO (Masteropleidingen).

In tegenstelling tot wat de landelijke werkloosheidscijfers van het CBS laten zien, was in het najaar van 2013 de economische crisis nog altijd voelbaar voor recent gediplomeerden. In het MBO was de werkloosheid nog altijd 17%, terwijl het MBO en het MBO de werkloosheid zagen groeien naar 10%. De afgestudeerden die wel werk vonden, moeten het steeds vaker doen met flexibele aanstellingen en dus is men steeds minder positief over de carrièreperspectieven.

Naast de gegroeide werkloosheid, blijkt tevens uit de cijfers dat veel schoolverlaters onder hun diplomaniveau aan het werk zijn gegaan. Voor meer dan een kwart van de schoolverlaters in het MBO en HBO blijkt dit het geval, bovendien geeft 26% van de HBO-alumni aan werkzaam te zijn in een functie die qua richting niet aansluit bij de afgeronde opleiding. Voor het MBO is dit zelfs 31%.

Het volledige rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2013 leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK