“Uit de hand gelopen incident”

Nieuws | de redactie
23 juli 2014 | UvA-studenten krijgen na tussenkomst van het CHBO toch geen zes weken schorsing, omdat ze heimelijk een e-mail verstuurde naar 55.000 UvA-contacten, waaronder ook externe relaties. Het CHBO sprak over een uit de hand gelopen incident over de bètafusie en vond de strafmaat te hoog.

Begin juli stuurde collegevoorzitter van de UvA Louise Gunning een zomergroet naar alle medewerkers, met de boodschap dat het een bewogen jaar was geweest. Maar dat ondanks het tegenstemmen van de bètafusie door de medezeggenschap er toch nog plannen waren om intensief samen te gaan werken met de bètafaculteiten van de VU.

Heimelijke reactie

Dezelfde week had Gunning in een overleg met studenten laten weten dat de voornaamste motivatie om samen te werken met de bètafaculteiten van de VU was, om het ruimteonderzoekinstituut SRON naar het Amsterdamse SciencePark te halen.

Als reactie op de zomergroet van Louise Gunning is er heimelijk naar ruim 55.000 e-mailadressen – waaronder veel externe contacten van de UvA  – een e-mail verzonden. In deze mail werd uiteen gezet dat de zomergroet van Gunning in combinatie met het overleg van die week, duidelijk maakte dat het College van Bestuur niet luisterde naar de mening van studenten.

De UvA heeft vervolgens een intern onderzoek ingesteld om te achterhalen wie deze mail verstuurde. Na het traceren van de computers waarmee dit gebeurd is, in combinatie met camerabeelden heeft de UvA een drietal studenten kunnen aanwijzen. Deze hebben vervolgens een ontzegging van zes weken tot UvA-gebouwen gekregen. Deze studenten protesteerden daar tegen en wilden middels een spoedzitting deze strafmaatregel teniet doen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CHBO).

Pijnlijk voor het CvB

Tijdens de zitting werd duidelijk hoe pijnlijk deze mail voor het CvB was. Een zegsvrouw van de UvA lichtte toe “de mail is op grote schaal verzonden, voor een groot deel zijn dat UvA-studenten en medewerkers geweest, maar daarnaast ook heel veel externe relaties. Daar zit het hem nou juist in. Waaronder dus ook SRON, dat in Utrecht gevestigd is en plannen heeft om naar het Amsterdamse SciencePark te komen. Het is allemaal buitengewoon vervelend dat die dit soort e-mails krijgen en die stellen daar ook vragen over aan het College van Bestuur: ‘van hoe kan het dat wij zo maar een e-mail krijgen die ongeadresseerd is.’”

Het CHBO vond de straf van de UvA disproportioneel voor een dergelijke ‘jeugdzonde’. “Ik heb het idee dat het een uit de hand gelopen incident is in de commotie om de fusie. Ik heb de voorgeschiedenis er van gezien, in die context moet je het geheel plaatsen. Ik zie dat u dat niet wilt doen met zoveel woorden, maar de maatregel van zes weken die is wel fors als men spreekt over een jeugdzonde als deze.”

Na wat bemiddeling van het CHBO kwam er een schikking. De studenten erkenden dat zij inderdaad de mail hadden verstuurd en beloofden dat ze openheid van zaken zouden geven over hoe zij aan dergelijke grote e-mail bestanden konden komen. De UvA beloofde op zijn beurt geen aangifte te doen bij de politie en de studenten weer volledige toegang te geven tot de eigen gebouwen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK