Van lector naar collegelid

Nieuws | de redactie
8 juli 2014 | Diana de Jong wordt per 1 november lid van het College van Bestuur van de HAN en opvolger van Kristel Baele. Zij was in het HBO al eens actief als lector en nu directeur-bestuurder verbonden aan de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.

Diana de Jong studeerde Milieukunde aan Saxion, waarna ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen haar doctoraal Beleidswetenschappen behaalde. Zij promoveerde daar op onderzoek naar internationale besluitvorming in het ruimtelijk beleid, in het bijzonder wat betreft grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Haar wetenschappelijke werk werd in 1996 onderscheiden met het Frye stipendium voor veelbelovende vrouwelijke promovendi.

Waardevolle versterking

Van 2000 tot 2003 heeft Diana de Jong, naast haar werk als consultant, gewerkt als universitair docent aan de Radboud Universiteit en als lector Duurzame streekontwikkeling aan Fontys Hogescholen Eindhoven/ HAS Den Bosch. Daarna werkte zij onder meer als directeur Gebiedsontwikkeling bij Royal HaskoningDHV en bij Bouwfonds Ontwikkeling. Naast haar huidige functie is zij tevens lid van de Advisory board Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit en bestuurslid van de Stichting Nationale Landschappen.

De HAN is opgetogen met de benoeming van De Jong. “Met Diana de Jong krijgt de HAN een kundige bestuurder die ruime ervaring heeft op het snijvlak van privaat en publiek en met het structureren van complexe (veranderings)vraagstukken. Als zodanig is zij, mede met het oog op de hoge ambities van de HAN, een waardevolle versterking van het huidige College van Bestuur.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK