Vlaamse collegegeld verhoogd?

Nieuws | de redactie
24 juli 2014 | Het Vlaamse hoger onderwijs wordt financieel gekort, zo laat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zien. Instellingen krijgen de ruimte om dit op eigen wijze op te vangen: inkrimpen of het collegegeld verhogen. Het wordt waarschijnlijk het laatste.

Vlaanderen heeft een nieuw regeerakkoord: ‘vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’. Het is een centrumrechts akkoord van CD&V, N-VA en open VLD. Wat is er afgesproken op het gebied van onderwijs en kennis?

Allereerst zal het HO te maken met een fikse korting.  De regering geeft de universiteiten en hogescholen twee opties om rond te komen met deze mindere overheidsbijdrage. Ze kunnen besparen en het collegegeld ongemoeid laten, of het collegegeld wel verhogen om de bezuinigingen op te vangen. Die ruimte wordt de instellingen namelijk nu geboden.

Talent misgelopen

De afgelopen tijd was er druk vanuit het Vlaamse hoger onderwijs op de onderhandelaars om in ieder geval twee zaken aan te passen. Dat was allereerst het verruimen van de mogelijkheden om meer Engelstalige opleidingen aan te bieden. De maximale norm van 18.33% Engelstalige opleidingen had tot gevolg dat er veel internationaal talent mis werd gelopen, zo luidde de kritiek.

Daar lijkt in dit regeerakkoord niets over te zijn afgesproken. Wel is afgesproken dat er actief beleid gevoerd zal worden op het gebied van internationalisering. “We voeren een duidelijke internationaliseringsstrategie voor onderwijs en onderzoek. We benutten maximaal de mogelijkheden van Europese programma’s. We nemen ook initiatieven om in te spelen op Massive Open Online Courses voor onze instellingen van wereldklasse,” is te lezen in het akkoord.

Instellingen verantwoordelijk

Een ander punt dat tijdens de onderhandelingen in stelling werd gebracht betreft de kwaliteitszorg. De gezamenlijke universiteiten en hogescholen hadden een brief geschreven aan de onderhandelaars om geen nieuwe specifieke opleidingsaccreditaties uit te voeren. De nieuwe instellingstoets moest voldoende zijn om de kwaliteit van opleidingen op orde te houden.

Daar lijkt nu een opening in te zitten, zo blijkt uit het nieuwe regeerakkoord  “Met het invoeren van een instellingsreview – via het nieuw accreditatiestelsel voor het hoger  onderwijs – hebben we een belangrijke evolutie ingezet in de kwaliteitszorg. Bij positieve  evaluatie van deze instellingsreview zetten we een volgende stap, waarbij de  verantwoordelijkheid en verantwoording voor de kwaliteit van de opleidingen bij de instellingen komen te liggen.”

Kwaliteitsslag voor lerarenopleidingen

In het regeerakkoord worden tevens afspraken gemaakt voor een kwaliteitsslag bij de lerarenopleidingen. “We hervormen de lerarenopleiding. De beleidsevaluatie en de rapporten van de thematische werkgroepen kunnen daartoe een aanzet geven. In elk geval zullen instromers in de lerarenopleidingen voor inschrijving moeten deelnemen aan een niet-bindende toelatingsproef. Deze niet-bindende toelatingsproef wordt na drie jaar geëvalueerd. Bij het uittekenen van de nieuwe lerarenopleiding zetten we in op de kennis van de te onderwijzen vakinhoud net zoals op de noodzakelijke didactische vaardigheden alsook klasmanagement”

Matching in Vlaams hoger onderwijs

Overigens komt in het gehele HO niet-bindende toelatingsproeven zoals we die in Nederland al hebben in de vorm van zogenaamde matchingsactiviteiten. “Voor het hoger onderwijs voeren we gefaseerd en uiterlijk in 2018-2019 niet-bindende toelatingsproeven voor alle richtingen in.”

Het is aan Hilde Crevits (47) van het christendemocratische CD&V om deze agenda uit te gaan voeren. In de Vlaamse krant De Tijd wordt zij de ‘leading lady’ van het CD&V genoemd. Zij is de dochter van een schooldirecteur. In de vorige regering was zij minister van mobiliteit.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK