Vlaamse opstand tegen borging

Nieuws | de redactie
7 juli 2014 | Alle rectoren van de Vlaamse hogescholen en universiteiten eisen dat de regering de start van nieuwe accreditaties stop zet. Een Instellingstoets moet afdoende zijn. Hun protestbrief ligt op tafel bij de kabinetsformatie en haalt fel uit. “Het stelsel straalt wantrouwen uit.”

Het lijkt wel of ‘La Muette de Portici’ dezer dagen opnieuw is opgevoerd in De Munt te Brussel. Met veel patriottisch vuur en rebelse emotie luchten Vlaamse HO-prominenten hun hart over de dwingelandij die een gezamenlijk stelsel met Nederland hen aan zou doen. “Amour sacré de la Patrie!”

Het gezamenlijke, binationale kwaliteitsborgingsysteem “dreigt door de versnippering contraproductief te werken voor de kwaliteit.” Daarom is hun boodschap aan de onderhandelaars van de partijen die een nieuwe Vlaamse regering moeten samenstellen in de protestbrief indringend. “De universiteiten en hogescholen vragen de beleidsvoerders vast te houden aan het principe van de instellingsreview en tegelijkertijd de opstart van nieuwe visitaties en accreditaties van opleidingen stop te zetten met onmiddellijke ingang.”

Boven de zuilen

“De introductie van de instellingsreview die erop is gericht de kwaliteit van het onderwijsbeleid te evalueren en op die manier na te gaan of instellingen zelf in staat zijn de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en borgen, is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een meer volwassen kwaliteitszorgsystematiek. De universiteiten en hogescholen staan dan ook volledig achter de logica van de instellingsreview,” schrijven de beide voorzitters van de Vlaamse koepels van universiteiten en hogescholen.

Uitzonderlijk is dat deze brief werd ondertekend door het hele hoger onderwijs, dat daarmee de sterke zuilaire scheiding in katholiek en niet-katholiek achter zich laat. Het initiatief gaat uit van Leuvens rector Rik Torfs, die als oud-senator en ‘BV’ in de media zeker in zijn christendemocratische partij veel invloed heeft.

“Het feit dat er parallel aan de voorbereidingen op de instellingsreview blijvend tijd en middelen moeten worden geïnvesteerd in visitaties per opleiding, legt een belangrijke hypotheek op de focus en de capaciteit van de interne kwaliteitszorg van een instelling. De effecten van deze aparte visitaties in functie van kwaliteitsverbetering staan ook niet in verhouding tot de kosten die ermee gepaard gaan.”

Superieure politieagenten

Torfs beklaagt zich in De Morgen bovendien over de kwaliteit van de panelleden en wijst op ervaringen in Nederland. “Vaak zijn het emeritus hoogleraren die de klus klaren” beklaagt Torfs. “Het gaat niet altijd om de meest creatieve mensen met de minste tijd. Steeds vaker willen zij ook hun eigen methodologie opleggen. In Nederland liggen de visitaties al langer onder vuur, omdat er heel wat richtingen onvoldoendes kregen, terwijl ze de frauderende psychologieprofessor Diederik Stapel (Universiteit Tilburg) van laaiend enthousiaste commentaar voorzagen. Daar gedragen de leden van de visitatiecommissies zich meer en meer als superieure politieagenten.”

De rector stelt alvast studenten gerust dat de kwaliteit zeker niet in het gedrang zal komen. “De controles zullen enkel minder formalistisch en meer professioneel gebeuren.”

Een extra argument tegen het stelsel noemen de initiatiefnemers de zware financiële last. “In 2008 werd in de begroting van de KU Leuven 200.000 euro opzij gezet voor de controle van zeven richtingen, in 2009 liepen de kosten op tot 400.000 euro, dit jaar houdt de KU Leuven 231.000 euro apart. Behalve de rekeningen van de NVAO, moet ook het eigen academisch personeel veel tijd uittrekken voor deze controles. De werkelijke kostprijs valt dus moeilijk te berekenen. Zeker in kleine richtingen kan dit het onderzoek voor maanden lamleggen”, verzucht Torfs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK