VU was zorgvuldig

Nieuws | de redactie
11 juli 2014 | Minister Bussemaker acht de handelwijze van de VU rond de omstreden promotie van dr. Karima Kourtit zorgvuldig. Ondanks meldingen van gedoe met data, ging de ceremonie toch door. “Ik wijs er daarbij op dat de universiteit in haar besluitvorming volledig autonoom is.”

Het PVV-Kamerlid Beertema wilde van de minister weten hoe zij dit beoordeelde en vroeg haar: “Deelt u de  mening dat deze promotie op dit moment onwenselijk zou zijn en bent u bereid  de rector magnificus van de Vrije Universiteit (VU) nadrukkelijk te verzoeken de  promotieplechtigheid aanstaande woensdag niet door te laten gaan?”

De minister liet zich door de VU informeren over de gang van zaken en stelt vast “dat door betrokkenen zorgvuldig is besloten de promotie doorgang te doen vinden.”

Anonieme meldingen

Meer uitvoerig licht zij dit als volgt toe: “Naar aanleiding van een (anonieme) melding kort voor de beoogde verdediging van het proefschrift op 29 mei 2013 heeft de toenmalige decaan besloten de  geplande verdediging uit te stellen. De melding is vervolgens onderzocht door een  commissie die tot de conclusie kwam dat in het proefschrift tekortkomingen voorkwamen.”

“De commissie adviseerde de promovenda in de gelegenheid te stellen deze te herstellen en een nieuw concept ter beoordeling voor te leggen. Deze aanbevelingen zijn door het college van bestuur van de Vrije Universiteit overgenomen, de toenmalige promotor en beide copromotoren hebben zich teruggetrokken en het college van decanen heeft nieuwe promotoren aangewezen. Onder hun leiding heeft de promovenda een nieuw manuscript voorbereid.”

“Op 22 november 2013 is een tweede, eveneens anonieme, melding ingediend en deze is door een commissie onderzocht. De melding had zowel betrekking op  artikelen die in de eerste versie van het proefschrift waren gebruikt als op artikelen die niet in het proefschrift waren opgenomen. Omdat deze al door een  commissie onderzocht waren, zijn de artikelen die deel uitmaakten van het eerste  concept proefschrift niet onderzocht.”

Niet iets mis

“De commissie heeft haar bevindingen over deze tweede klacht gerapporteerd aan het college van bestuur. Het college heeft  geconstateerd dat de aanbevelingen van deze commissie geen betrekking hebben op artikelen die in de eerste versie van het proefschrift voorkwamen noch van invloed zijn op de openbare verdediging van het proefschrift. De resultaten van de  commissie en het besluit daarover van het college van bestuur zullen aan betrokkenen worden voorgelegd alvorens hierover mededelingen worden gedaan.”

“Inmiddels is op 13 juni een derde anonieme melding ingediend bij de Ombudsman wetenschappelijke integriteit van de Vrije Universiteit. Deze melding betreft vermeende datamanipulatie, onder meer in artikelen in het proefschrift van  betrokkene. De VU en de uit internationale wetenschappers samengestelde  leescommissie ontvingen al eerder documenten waarin vermoedens van  datamanipulatie werden uitgesproken.”

“De leescommissie heeft daarop besloten tot een wetenschappelijke ondervraging van promovenda en is daarbij tot de conclusie gekomen dat zij overtuigend kan aantonen dat noch met de oorsprong noch met de behandeling van de data die aan het proefschrift ten grondslag liggen iets mis is. Het proefschrift is door de commissie getoetst en verdedigbaar bevonden. De commissie heeft het college van decanen geadviseerd de kandidate tot de openbare verdediging toe te laten. Op basis van dit advies heeft inmiddels de promotie plaatsgevonden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK