Bussemaker klem op Cariben

Nieuws | de redactie
25 augustus 2014 | Over een jaar moet OCW het studievoorschot ingevoerd hebben. De actuele situatie op Curaçao laat zien dat DUO allerminst klaar lijkt voor zo’n megaoperatie. Ziet Bussemaker een zwart gat opdoemen? Bevat haar wetsvoorstel een volledige en van second opinion voorziene uitvoeringstoets?

De minister heeft de Staten van Curaçao een brief geschreven, waarin zij de “studieschuldenproblematiek van ex-studenten” op dit eiland in ons koninkrijk helder en grondig uiteenzet. De feiten zijn verontrustend: ruim 4500 mensen hebben een studieschuld in Nederland waar men eigenlijk elke greep op kwijt is. 68% van hen heeft een zodanige achterstand, dat hun zaak “ bij een deurwaarder ligt.” Nog niet een derde betaalt hun schulden terug volgens een reguliere regeling naar draagkracht. 

Leenstelsel toch niet van de baan

Bussemaker heldert twee misvattingen op die op Curaçao politiek blijken te leven. Ten eerst is het onjuist te denken “dat het sociaal leenstelsel van de baan is,” De schuldposities van de Curaçaose alumni zal met het studievoorschot net zo fors gaan stijgen als die van Nederlanders. De achterstanden dan minstens zo hard. 

Ten tweede is er “geen sprake van ongelijke behandeling” waardoor voor de studieschuldenaren op Curaçao een verzachtend regime van terugbetaling zou moeten komen. Het blijkt dat er veel spookverhalen en gebrekige informatie de ronde doen, ook al zegt OCW dat DUO zijn best doet correct en tijdig te informeren. Daarbij blijkt dat de deurwaarders op de Cariben een wat grofstoffelijker werkwijze kennen, waardoor “de op zich legitieme inzet……vaak als onrechtvaardig [wordt] ervaren.” 

Uit zulke teksten blijkt de verlegenheid van de minister met de weinig doeltreffende, maar wel onsympathieke manier waarmee op het eiland vanuit OCW wordt gefunctioneerd. Men poogt met een eenmalige debiteurenactie soelaas te bieden, maar meldt nu vast “gezien de omvang van de ddoelgroep”, dat het allemaal niet vlot of effectief zal kunnen verlopen.

Geen idee van de situatie

De situatie blijkt nog penibeler dan dit, vooral in het licht van de nu zeer snel te verwachten uitvoeringsopzet van het studievoorschot. Curaçoase en alle overige Caribische ex-studenten hebben namelijk geen idee van hun financiele situatie rond de schulden bij DUO. Zij hebben namelijk geen toegang tot de DUO-data over hun eigen persoon via DigiD. Zij en OCW zijn afhankelijk van samenwerking met de lokale fiscaliteiit om ongelukken te voorkomen en het lijkt uit Bussemakers brief of deze afwezig is, dan wel op papier uit goede wil alleen bestaat. 

Als bij het huidige SF-stelsel met zijn bepekte schuldopbouw dankzij de basisbeurs nu reeds op een eiland in ons koninkrijk – en blijkbaar ook elders in de Cariben – de uitvoering door DUO zulke oneffenheden vertoont, dan zal het interessant zijn te zien hoe men daar binnen een jaar bij staat. Dan moet men voor 600.000 HO-studenten en honderdduizenden MBO-studenten – verspreid over heel de wereld, de EU en Nederland – twee systemen van SF en schuldaflossing naast elkaar moeten implementeren. 

Het studievoorschot is bovendien in hoge mate inkomensafhankelijk en werkt per debiteur van de overheid vele decennia langer door dan het SF-stelsel. Binnen vier jaar na invoering zouden dan alle ‘nieuwe ingeschrevenen’ in het nieuwe systeem zijn ingestroomd, terwijl daarnaast het ‘oude stelsel’ voor de eerdere generaties sinds 1986 blijft voortbestaan. DUO kan op Curaçao dit laatste segment al feitelijk niet aan. Hoe dit binnen 11 maanden wereldwijd voor twee stelsels wel zou kunnen is dan de vraag. 

Het onvermogen van DUO

Voor de beide Kamers is er een geruststellende gedachte. Het kabinet kan geen ingrijpende hervorming voorstellen zonder een gedegen invoeringstoets. Daarin worden alle eventualiteiten, risico’s en potentiele uitvoeringsperikelen en dilemma’s geschetst en wordt geborgd hoe en dat men een verantwoorde opzet en invoering kan garanderen.

Wat op Curaçao niet lukt nu met het huidige stelsel, zal met behulp van die invoeringstoets en –planning van dit najaar prima blijken te gaan lukken met de (ex-)studenten van Aduard tot Zeewolde en van Argentinië tot Zweden. De Raad van State zal daar ook vast met veel belangstelling naar kijken en in zijn advies precies recenseren. Een onafhankelijke second opinion van bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer en de rijksaccountantsdienst is daarbij overigens geen luxe. Beide waarschuwen al jaren voor het onvermogen van DUO en de hackbaarheid van de systemen daar.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK