Bussemaker tegen antisemitisme

Nieuws | de redactie
18 augustus 2014 | Door rondetafels wil minister Bussemaker het oplaaiende antisemitisme ook in het onderwijs aan de orde stellen. Inzet is vooral meer aandacht voor ‘peer education’, waarin mensen die zelf met discriminatie of antisemitisme te maken hebben gehad hun ervaringen delen met scholieren.

Met haar collega Asscher (SZW) organiseert de onderwijsbewindsvrouwe binnenkort op regionaal en lokaal niveau rondetafelgesprekken over discriminatie en antisemitisme. Zij gaan in gesprek met gemeenten, scholen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties om een aanpak op maat te bespreken. Zo is afgesproken met het Centraal Joods Overleg in vervolg op het Catshuisgesprek na de reeks uitingen van jodenhaat die ook elders in Europa virulent naar buiten kwamen.

Al eerder kwamen de verschillende betrokken partijen op landelijk niveau bij elkaar. Zij blijven elkaar informeren over hun activiteiten. Maar het kabinet is van oordeel dat er moet meer gebeuren, ook op regionaal en lokaal niveau. Hier moeten partijen elkaar opzoeken en krachten bundelen om discriminatie en antisemitisme aan te pakken.

Docenten deinzen soms terug

Uit het Catshuisgesprek en het overleg van de bewindslieden met het CJO bleek dat ‘peer education’ een goed middel is. Hierbij delen mensen die zelf met discriminatie of antisemitisme te maken hebben gehad hun ervaringen met scholieren. De lokale en regionale rondetafelgesprekken zijn de plek bij uitstek waar deze ‘peer education’ kan worden opgezet.

Dit najaar verschijnt een onderzoek naar de handelingsverlegenheid van docenten. Sommige leerkrachten deinzen ervoor terug om taboeonderwerpen ter sprake te brengen. OCW gaat deze docenten helpen om discriminatie en antisemitisme bespreekbaar te maken. Over activiteiten met en vanuit de lerarenopleidingen spreekt de berichtgeving vanuit OCW (nog) niet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK