Er zal altijd fraude zijn

Nieuws | de redactie
20 augustus 2014 | De Haagse Hogeschool heeft 7 studenten verwijderd omdat ze voorkennis hadden bij tentamens. Bussemaker laat in reactie aan de Kamer weten dat ze niet kan uitsluiten dat zoiets blijft gebeuren. “Helaas zullen er altijd mensen zijn die fraude plegen, ook in het onderwijs.”

De Kamer wilde in twee vragenreeksen van Jasper van Dijk, Mohamed Mohandis en Harm Beertema van de minister weten hoe zij kijkt naar de tentamenfraude, die onlangs bij De Haagse Hogeschool aan het licht kwam. Hoewel het Openbaar Ministerie en een particulier recherchebureau nog onderzoek doen en veel nog onduidelijk is, is uit vooronderzoek gebleken dat zeven studenten voorkennis hadden bij tentamens. De minister schrijft aan de bezorgde Kamerleden: “Deze studenten hebben de zwaarst mogelijk sanctie gekregen die een hogeschool kan opleggen, namelijk definitieve verwijdering van de hogeschool.”

Zwakke plekken opgespoord

De minister laat verder aan de Kamer weten dat “de Haagse Hogeschool het recherchebureau, dat eerder onderzoek heeft gedaan bij ICT-opleidingen, gevraagd heeft om binnen de hogeschool breder onderzoek te doen naar het tentamenproces en de zwakke plekken hierin.” Dat heeft er voor gezorgd dat de instelling zelf al verbeteringen aan het doorvoeren is. “Ook zal zij de komende maanden het tentamenproces zodanig herontwerpen dat het risico op incidenten als deze in toekomst sterk beperkt wordt.”

Deze maatregelen van De Haagse Hogeschool hebben de minister en de Inspectie doen besluiten niet nog weer zelf onderzoek te doen. “Ik ga ervan uit dat de Haagse Hogeschool voortvarend aan de slag zal gaan met de aanbevelingen en bevindingen uit deze onderzoeken. Ik heb op dit moment – gezien het optreden van de Haagse Hogeschool om hier  een einde aan te maken – geen reden om te veronderstellen dat zij dat niet  zal doen. Ook de Inspectie van het Onderwijs ziet geen aanleiding om op dit moment actie te nemen en wacht de onderzoeken af.”

Op de vraag van de Kamerleden Mohandis en Jasper van Dijk wat de minister doet om soortgelijke fraude op andere hogescholen te voorkomen, geeft de minister ruiterlijk toe dat zij geen toverstafje heeft tegen het kwaad in de mens. “Helaas zullen er altijd mensen zijn die fraude plegen, ook in het  onderwijs. Als stelselverantwoordelijke kan ik – hoe graag ik dat ook zou willen – niet voorkomen dat gelijksoortige praktijken bij andere instellingen zullen voorkomen.”

Rijk der fabelen

Het verhaal dat men bij De Haagse Hogeschool bij het surveilleren van tentamens weinig alert was geweest, wijst de minister overigens naar het rijk der fabelen. “ De Haagse Hogeschool heeft mij meegedeeld dat het bericht dat studenten van de hogeschool zelf surveilleren bij tentamens onjuist is. De surveillanten die bij tentamens worden ingezet, zijn in geen geval student aan de hogeschool en voor de surveillanten geldt een minimumleeftijd van 23 jaar. De Haagse Hogeschool heeft een surveillanceprotocol opgesteld voor surveillanten en ziet toe op naleving hiervan.”

Bussemaker wijst ten principale nog maar eens op de eigen verantwoordelijkheid van instellingen. “Het zijn de onderwijsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor het tentamen- en examineringsproces en zij moeten er alles aan doen om te voorkomen dat dergelijke praktijken voorkomen. En als deze zich toch voordoen, deze gevallen intern zo snel mogelijk aan het licht te brengen zodat er direct actie op kan worden genomen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK