Geen sprake van einde aan VU

Nieuws | de redactie
18 augustus 2014 | Van een einde aan de bekostiging van de Vrije Universiteit kan "geen sprake zijn." VSNU-voorzitter Karl Dittrich gaat vierkant voor deze instelling staan tegenover de eisen van de PVV.

De opening van een stiltecentrum en gebedsruimte bij de VU roept hevige reacties op. De PVV eist directe sluiting en als de VU daartoe niet over zou gaan, dan moet minister Bussemaker overgaan tot het stopzetten van de overheidsfinanciering van deze universiteit. Aangezien hedenmiddag de officiële opening is, met vele sprekers, lijkt het er niet op dat de PVV gehoor vindt voor haar verlangen.

De voorzitter van de VSNU wijst de eis van de fractie van Wilders zonder meer van de hand. Hoe een universiteit haar visie en beleid op diversiteit vorm geeft en invult is namelijk een zaak van eigen beleid. “Het wel of niet instellen en inrichten van een gebedsruimte is aan de universiteit zelf.” Daarbij moet tevens beseft worden, dat het hier een bijzondere academische instelling betreft met een eigen identiteit, die niet vanuit OCW wordt bepaald of bestuurd.

Dittrich onderstreept tegenover ScienceGuide, dat er geen enkele grond is voor de minister om een beëindiging van bekostiging te overwegen. “Het inrichten van zo’n gebedsruimte kan geen reden zijn daarvoor. Er kan geen sprake zijn van het stopzetten van de bekostiging op zulke gronden.”   


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK