HBO rijdt niet mee

Nieuws | de redactie
21 augustus 2014 | De Vereniging Hogescholen weigert om in een taskforce OV-kaart te gaan zitten, als dat betekent dat het plan van Bussemaker om studenten uit de spits te weren moet worden uitgewerkt. Dat heeft HBO-bestuurder Ron Bormans naar buiten gebracht.

Het lijkt erop dat Jet Bussemaker nog allerminst de handen op elkaar krijgt om studenten uit de spits te weren. Zij wil op die manier een bezuiniging van €200 miljoen op de OV-kaart doorvoeren. VSNU-voorzitter Karl Dittrich wil wel meewerken om een dergelijk plan op te zetten, maar ook hij heeft zijn bedenkingen. Maar de Vereniging Hogescholen zet zijn hakken in het zand en wil niet onder deze condities dit plan uitwerken. Dit werd duidelijk in een discussie op radio 1.

Al eerder gaf Ron Bormans als collegevoorzitter van Hogeschool Rotterdam aan dat hij niets voelt voor een ‘beter-benutten-strategie’. “Dat we de eerste twee uur dan wel de laatste twee uur van het rooster zullen moeten schrappen” dan is dit een ingreep in curricula en kwaliteit die Bormans niet wil meedragen. In zo’n opzet “zullen [we] niet meewerken aan een ‘beter-benutten-strategie’ van de OV-kaart.”

Karl Dittrich, voorzitter van de VSNU, geeft de minister nog wel een opening en heeft aangegeven dat hij best wil meewerken met de uitwerking van zo’n maatregel. Al betwijfelt hij of studenten en het universitair personeel enthousiast zijn. “Ik heb de indruk al dat de bezettingsgraad van universitaire gebouwen op dit moment al hoog is. Bovendien hebben wij de medewerking van studenten en medewerkers nodig. Als het gaat om het door laten lopen van de colleges tot 22.00 uur.”

Beetje tegenstrijdig

Ron Bormans benadrukt nog eens wat hij tegen deze maatregel heeft. “We zitten in een tijd dat er meer contacturen moeten komen. Dan is het toch een beetje tegenstrijdig dat je dan op datzelfde moment zegt van: de school moet dicht in de ochtend, tot een uur of tien half elf.”

“Daar komt nog eens bij als je kijkt naar de bezetting van onze gebouwen, dan is die vooral groot in een tijdsinterval van half elf tot drie uur, half vier in de middag. We zijn dus zelf nu ook bezig met een ‘beter-benutten-strategie’, om juist vroeg in de ochtend en aan het eind van de middag lessen te programmeren. Ik krijg het niet gerijmd dat je dan zegt: gooi die school in de ochtend maar dicht om studenten uit de spits te weren.”

Niet onder deze condities

De minister heeft aangekondigd om met een taskforce te komen om dit plan verder uit te werken. Bormans die tevens bestuurslid is van de VH geeft aan dat de hogescholen daar onder deze condities niet in gaan zitten. “De VH heeft gezegd daar gaan we niet in zitten, als het de bedoeling is om die studenten uit de spits te krijgen. We zitten dus nog niet in die taskforce, maar er zijn wel gesprekken gaande om te kijken onder welke condities wij hier toch in kunnen gaan zitten.”

Vanuit de Tweede Kamer en de gedoogsteun voor het afschaffen van de basisbeurs wordt gereageerd op de houding van de instellingen. D66’er Paul van Meenen reageerde op Bormans en die is een stuk positiever over de kansen van dit plan. “Laat ik beginnen te zeggen dat we vooral moeten zorgen dat er zoveel mogelijk euro’s in de collegezalen terecht komen. Het is nu zonde dat we nog veel geld moeten betalen om studenten in afgeladen treinen te laten zitten in de spits. Het kan zijn dat het in Rotterdam misschien lastig is om studenten buiten de spits te laten reizen, maar we hebben ook signalen uit andere regio’s, waaruit blijkt dat dit wel mogelijk is.”

Utrecht bezuinigt miljoenen

Van Meenen neemt Utrecht als voorbeeld. “Er komt nu een gesprek met de vervoersbedrijven, met de studenten en de instellingen en onze inschatting zegt dat het wel degelijk mogelijk is. Er zijn veertig hogescholen en veertien universiteiten in dit land. In Utrecht zijn er wel signalen dat er tientallen miljoenen bezuinigd kunnen worden op het OV en die kunnen geïnvesteerd worden in het hoger onderwijs.”

Zorgen leven ook bij de studenten, Falco Carelsz voorzitter van het ISO reageert:  “Roosterwijzigingen zijn niet de enige manier om het OV in de spits te ontlasten en kunnen ook niet altijd. Veel instellingen zitten al bomvol door de enorme toestroom van studenten in de afgelopen jaren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK