Klap voor R&D kennisinstellingen

Nieuws | de redactie
11 augustus 2014 | Contractresearch vanuit publieke instellingen wordt vanaf 2015 niet meer gesubsidieerd op de loonkosten. Hierdoor lopen publieke kennisinstellingen miljoenen euro’s mis. Het kabinet wil dat deze subsidie vooral naar het bedrijfsleven gaat en EZ stelt vast dat dit te vaak niet gebeurt.

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)  is een subsidiemaatregel om de financiële lasten van R&D-projecten te verlagen. Volgens de cijfers van EZ is hier in 2014 een bedrag van  €756 miljoen mee gemoeid. Nederlandse bedrijven van starters tot multinationals,  maar ook kennisinstellingen kunnen gebruik maken van deze regeling.

De WBSO is bedoeld voor Nederlandse ondernemingen die R&D uitvoeren, maar kennisinstellingen, zoals onderzoeksinstituten, HBO en WO, kunnen eveneens in aanmerking komen voor ondersteuning als zij onderzoek uitvoeren in opdracht van een bedrijf. De bedoeling is dan wel dat kennisinstellingen hun WBSO-ontvangsten doorgeven aan hun opdrachtgevers, zodat de kostenvoordelen ten goede komen aan hun partners uit het bedrijfsleven.

In een brief aan de Kamer schrijft minister Kamp: “Uit de laatste evaluatie uit 2012 volgt dat de kennisinstellingen in bijna 70% van de gevallen het voordeel niet volledig doorgeven. Daarmee wordt dit onderdeel van de WBSO niet gebruikt zoals beoogd. Het kabinet heeft daarom besloten per 2015 contractonderzoek voor publieke kennisinstellingen uit de WBSO te halen.”

Geheel onverwacht komt deze bezuiniging niet, want het kabinet Rutte-II had in het regeerakkoord al opgetekend:  “In 2014 wordt er in totaal 93 mln. bezuinigd op de RDA, de innovatiebox en de WBSO. Dit bedrag loopt op naar 160 mln. in 2015 e.v.”

WBSO wordt toch verrekend

Het bedrijf PNO, dat kennisinstellingen en bedrijven helpt bij het verkrijgen van een onderzoek subsidie, analyseert nu dat het kabinet voorbij gaat aan het punt dat kennisinstellingen ook te maken hebben met overhead en dergelijke. “Wat het kabinet echter niet lijkt mee te nemen in zijn overweging is dat kennisinstellingen bij het uitvoeren van contractonderzoek veelal uitsluitend de loonkosten van de onderzoeker(s) doorberekenen, maar niet de vaste kosten zoals huisvesting, overhead en dergelijke. Die kosten worden nu door kennisinstellingen deels bekostigd vanuit de WBSO. Dit is voor opdrachtgevers niet zichtbaar als ‘WBSO-korting’ op de factuur, maar het vindt indirect wel plaats. Op deze wijze wordt het beoogde effect – het stimuleren van private R&D –wel degelijk gerealiseerd.”

PNO vermoedt dat deze maatregel door zal gaan, omdat er vanuit de Kamer nog geen enkele kritische vraag is gesteld. “Formeel moet dit voornemen, dat onderdeel is van het Belastingplan, nog worden goedgekeurd door het parlement, maar volgens bronnen bij het ministerie van Economische Zaken zal dat geen probleem opleveren. Er zijn geen Kamervragen gesteld naar aanleiding van de brief en dat is een belangrijke indicatie dat het parlement ermee zal instemmen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK