Lenen levert schulden op

Nieuws | de redactie
15 augustus 2014 | Wereldwijd maken landen met leenstelsels zich zorgen over de druk die de schulden voor de lange termijn op burgers, overheden en nationale economie gaan zetten. Moody’s waarschuwden de USA al en Obama greep in. De Britten zien het gat nu ook opdoemen. De SP vraagt het kabinet om zijn visie daarop.

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van OCW over het bericht dat steeds meer studenten problemen hebben met hun studieschuld. 

1. Wat is uw oordeel over het bericht ‘Afgestudeerde kan vaker schuld niet betalen’, waaruit blijkt dat steeds meer studenten problemen hebben met de aflossing van hun studieschuld?

2. Hoe verklaart u de toename van het aantal studenten dat problemen heeft met zijn studieschuld?

3. Deelt u de mening dat de studieschulden zullen toenemen door de invoering van een leenstelsel? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Deelt u de mening dat het vooruitzicht van een hoge studieschuld met name nadelig uitpakt voor jongeren uit een gezin met een laag inkomen? Zo nee, waarom niet?

5. Wat voor gevolgen heeft het niet afbetalen van een studieschuld voor de geplande investeringen in het (hoger) onderwijs? Nemen de geplande investeringen dan evenredig af? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Is het juist dat de studieschulden in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren explosief zijn gestegen? Hoe oordeelt u over het plan van de Britse regering om daarom maar de hoogte van het collegegeld vrij te geven? (2)

7. Is het juist dat de studieschulden in Schotland afgelopen jaar met 58% zijn gestegen? Begrijpt u dat daarom wordt gepleit voor herinvoering van studiebeurzen?

8. Erkent u dat u door de invoering van een leenstelsel verantwoordelijk bent voor een flinke verhoging van de Nederlandse studieschuldenberg? Hoe kunt u dat verantwoorden na de grootste schuldencrisis aller tijden?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK