Mariette Hamer naar de SER

Nieuws | de redactie
28 augustus 2014 | Het kabinet heeft nu officieel naar buiten gebracht dat Hamer inderdaad de nieuwe SER-voorzitter wordt. “Als dat waar is, zou ik gaan dansen,” zei gisteren een Kamerlid over het gerucht dat onderwijsspecialiste Mariette Hamer de nieuwe SER-voorzitter zou worden.

Een Commissie van de SER heeft Hamer unaniem voorgedragen zo meldt het kabinet. Het kabinet draagt haar voor “vanwege haar ruime ervaring in de polder, zo was ze onder meer betrokken bij het sociaal akkoord in 2013. Daarnaast geniet Hamer veel vertrouwen van zowel werkgevers en werknemers en heeft ze grote kennis van sociaaleconomische vraagstukken.”

Vanuit de Kamer vertrouwt men haar toe dat zij dit polderorgaan weer steviger zou laten functioneren en het accent op kenniseconomie en onderwijs zal versterken. Als initiatiefnemer van de Motie Hamer sprak PvdA-Kamerlid Mariette Hamer zich al stevig uit over het belang van goed onderwijs voor een stevige economie. “Juist nu we in economisch zwaar weer zitten, moeten we onze basis versterken. Het is ongelooflijk belangrijk dat we in deze crisis de samenleving ook perspectief bieden op verbetering,” schreef zij destijds op ScienceGuide.

Het emancipatoir karakter van het Nederlandse onderwijs moest daar een belangrijke rol in vervullen, zo stelde Hamer. “Dat gaat niet zonder slag of stoot, want nog steeds staat het principe van gelijke kansen onder druk. Nog steeds hebben kinderen uit achterstandswijken minder kans op goed onderwijs. Nog steeds vallen te veel scholieren vroegtijdig uit.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK