MBO en HBO leiden samen leraar op

Nieuws | de redactie
5 augustus 2014 | De Hogeschool Rotterdam gaat samen met ROC’s uit de regio een leer- en loopbaantraject starten voor beginnende MBO-docenten. Deze docenten worden nu te weinig begeleid bij het verwerven van de juiste bekwaamheden. Daardoor is er een te grote uitstroom van beginnende docenten.

Het gezamenlijke ‘Boss-project (Beter Opleiden in Samenhang en Synergie)’ is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam, ROC Albeda College Rotterdam, ROC Da Vinci College Dordrecht en ROC Zadkine Rotterdam. Het doel is gezamenlijk een leer- en loopbaantraject te ontwikkelen dat opleidt van student tot beginnend docent, specifiek gericht op het beroepsonderwijs.

Wel bevoegd maar niet bekwaam

Goed opgeleide docenten in het MBO en het goed inwerken van startende docenten zijn van belang, omdat er een grote uitstroom is van beginnende docenten in het MBO. Bovendien geven deze jonge professionals aan dat zij te weinig begeleid worden bij het verwerven van de juiste bekwaamheden door collega’s in het vak van docent. Zulke leraren zijn dan wel bevoegd in het lesgeven, zij voelen zich nog niet bekwaam om de taken in de volle breedte uit te voeren.

Daarom vond een brainstormsessie plaats als een eerste aanzet voor het formuleren van een werkplan om vorm te geven aan de doelstellingen uit het OCW-subsidieproject ‘samenwerking lerarenopleiding(en) en scholen’. De projectgroep heeft de ambitie om de inhoud van het werkplan op te halen bij studenten en alumni van de lerarenopleiding, stagebegeleiders, docenten uit het mbo en lerarenopleidingen en bij HRM-functionarissen.

Concreet werkprogramma

Om de hiruit naar voren komende kernvragen te beantwoorden is tijdens de kick-off-bijeenkomst gekeken naar doelgroep, groepsprocessen, onderwijsmateriaal, werken in teamverband, vakdidactiek en contacten met het bedrijfsleven. Vanuit de verschillende ROC’s en de hogeschool waarom daarom diverse experts en betrokkenen aanwezig: studenten, beginnende docenten, stagebegeleiders, directeuren, onderwijsmanagers, lectoren, beleidsmedewerkers en deskundigen bijvoorbeeld op het gebied van opbrengstgericht werken of pesten.

Op grond van de brainstormsessie wordt een rapportage gemaakt, waarna de vervolgstappen worden gepland. Dit resulteert in een concreet werkprogramma voor het Boss-project dat medio oktober beschikbaar zal zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK