NVAO waarschuwt universiteiten

Nieuws | de redactie
22 augustus 2014 | In de eerste helft van 2014 heeft de NVAO veel herstelperiodes voor opleidingen opgelegd: 28 in het WO en 4 in het HBO. Dat zijn er nu al net zoveel als in geheel 2013. NVAO-voorzitter Flierman: “Universiteiten moeten meer aandacht schenken aan de kwaliteit van hun onderwijs.”

Deze stijging komt allereerst door de beoordeling van de opleidingen in de Geesteswetenschappen, waarvan de NVAO in juni jongstleden vaststelde dat een groot aantal niet aan de maat was. De herstelperiode bij nieuwe opleidingen van HBO en WO (een “positief onder voorwaarden”) bleef het afgelopen half jaar beperkt tot 5 opleidingen, waarvan 4 bij hogescholen.

De tekortkomingen in het wetenschappelijke onderwijs leggen dieper liggende problemen bloot. NVAO-voorzitter Anne Flierman: “Aan de universiteit gaat veel aandacht uit naar onderzoek. Onze bevindingen laten zien dat een forse inspanning nodig is om niet alleen het rendement, maar ook de kwaliteit van het onderwijs aan de universiteiten in de volle breedte op het gewenste hoge peil te brengen en te houden. Het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek is heel goed, maar ook het wetenschappelijk onderwijs moet over de volle breedte op topniveau blijven. Studenten, die straks veel in hun studie moeten investeren, mogen dat ook van hun universiteit verwachten.”

Variëteit in HO gaat verder

Het aantal “goed” beoordeelde opleidingen blijft stijgen. In de eerste helft van 2014 ontvingen 31 opleidingen deze waardering. Er waren de afgelopen periode geen opleidingen die de waardering “excellent” kregen toegekend, maar de NVAO heeft op dit moment drie opleidingen in behandeling waar deze waardering door de visitatiecommissie wordt geadviseerd. De differentiatie in het hoger onderwijs zet dus merkbaar door.

Het aantal instellingsaudits neemt af, want de meeste instellingen zijn nu door de NVAO beoordeeld. In de eerste helft van 2014 werden 9 instellingen beoordeeld, waarvan 6 instellingen positief en 3 instellingen “positief onder voorwaarden”. Dit jaar volgen nog 3 audits.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK