PVV eist einde bekostiging VU

Nieuws | de redactie
18 augustus 2014 | De PVV heeft vragen gesteld aan Bussemaker over een nieuwe gebedsruimte op de VU. Als deze niet direct wordt gesloten, eisen Harm Beertema en Machiel de Graaf een einde aan de bekostiging van de Vrije Universiteit. Vanmiddag gaat dit deel “van het unieke diversiteitsbeleid van de VU” open.

Vanmiddag  wordt een vernieuwde Islamitische gebedsruimte en ‘stilteruimte’ op de VU geopend. Het College van Bestuur heeft  alle medewerkers en studenten uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. “Met deze bijeenkomst wil de VU graag meer bekendheid geven aan de mogelijkheid om naast werk en studie bezinning te kunnen vinden. De gebedsruimtes zijn onderdeel van het unieke diversiteitsbeleid van de VU.”

Scherm voor afzonderlijk gebed

In de uitnodiging van de VU staat beschreven hoe deze ruimte voldoen zal aan specifiek Islamitische voorschriften. Zo is de gebedsruimte voor moslims herkenbaar “door het tapijt dat naar het Oosten is gericht. Ook is een Koran in de ruimte aanwezig en maakt een scherm afzonderlijk gebed door mannen en vrouwen mogelijk. In het  voorportaal van de gebedsruimte zijn wasgelegenheden aangebracht, voor mannen en vrouwen gescheiden. Voor het  vrijdagmiddaggebed zijn twee voorgangers door de VU benoemd: de heer Mohamed Ben Ayad en de heer Razi Quadir.”

Ook is een algemene stilteruimte ingericht. “De algemene stilteruimte ‘De Ruimte’ is een plek waar studenten en medewerkers kunnen verstillen, zich kunnen  verdiepen en kunnen vieren. Het biedt ruimte voor een pas op de plaats in het werkende en studerende leven. Een  belangrijke eigenschap van ‘De Ruimte’ is dat zij niet expliciet religieus gekleurd is.”

Ultieme ruimte

Bij de opening spreekt een keur van betrokkenen, waaruit blijkt hoe zeer de VU hecht aan deze uiting van diversiteit. Naast collegevoorzitter prof.dr.mr. Jaap Winter bijvoorbeeld spreekt ook de hoogleraar theologie Ruard Ganzevoort over ‘ruimte … Ultieme ruimte’. Hij is tevens senator voor GroenLinks. Zelfs het informeel samenzijn na afloop van de rituele opening heeft een bijzonder karakter. De VU meldt: “Borrel en halal borrel in de hal tegenover de gebedsruimtes. De non-alcoholische borrel met halal hapjes en de borrel met bier/wijn en hapjes worden op twee separate plekken aangeboden.”

De vragen van de PVV aan minister Busemaker leest u hieronder.

1.)
Bent u bekend met het feit dat de Vrije Universiteit in Amsterdam een vernieuwde gebedsruimte voor moslims in gebruik neemt?

2.)
Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat de VU naast een algemene stilteruimte een gebedsruimte inricht die specifiek gericht is op moslims? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u het met ons eens dat elke instelling die belastinggeld ontvangt en ondertussen de scheiding van mannen en vrouwen faciliteert onmiddellijk van financiering moet worden uitgesloten? Zo neen, waarom niet?

4.)
Klopt het dat de kerkzaal inmiddels is gesloten en de christelijke voorganger gedwongen is zijn activiteiten te verplaatsen naar een kelder zonder enige andere faciliteiten?

5.)
Bent u het met ons eens dat de VU door het faciliteren van een specifieke islamitische gebedsruimte segregatie in de hand werkt en daarmee integratie frustreert? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u bereid de financiering van de Vrije Universiteit volledig stop te zetten indien de islamitische gebedsruimte niet onmiddellijk weer wordt gesloten? Zo neen, waarom niet?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK