Randstad samen in cyber security

Nieuws | de redactie
6 augustus 2014 | De Universiteit Leiden, TU Delft en De Haagse Hogeschool werken samen in de stichting Cyber Security Academy The Hague (CSA), een platform voor kennisontwikkeling en vernieuwende opleidingstrajecten voor hoger opgeleide professionals op het terrein van cyber security in Den Haag.

De samenwerking is gerealiseerd met steun van de gemeente Den Haag en sluit aan bij de ambities van zowel kennisinstellingen als vele publieke en private organisaties in de regio om – op basis van expertise en kennis op het terrein van Safety & Security- te bouwen aan een toonaangevend Europees veiligheidscluster.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66): “Het is een mooi resultaat dat hoger onderwijsinstellingen samen met tal van experts en organisaties in onze veiligheidsregio een vernieuwend onderwijsaanbod kunnen bieden op het terrein van digitale veiligheid. Die maatschappelijke behoefte beantwoorden we met een onderwijsprogramma op academisch niveau.”

Wetenschappelijk directeur CSA en hoogleraar Cyber Security aan de TU Delft, prof. dr. Jan van den Berg: “Op termijn zal alleen een meer integrale aanpak en benadering van cyber security kunnen bijdragen aan het vinden van een evenwichtige balans tussen de ongekende mogelijkheden en de daarmee verband houdende risico’s van onze, in rap tempo, digitaliserende samenleving.”

Leiden, Delft en De Haagse Hogeschool zijn complementair in hun aanpak op het gebied van cyber security, zo stelde De Haagse-programmadirecteur Tim van Tongeren eerder al in gesprek met ScienceGuide. “De TU zit uiteraard op het technische gedeelte, het ontwikkelen van software en hardware, waar ze regelmatig de wereldpers mee halen. De Universiteit Leiden focust meer op Governance, hoe krijg je grip op de digitale veiligheid. Wij zijn sterk in de toepassing.”

Een vernieuwende masteropleiding

Afgelopen jaar is door informatici, juristen, economen, organisatieadviseurs, bestuurskundigen en communicatie experts uit betrokken kennisinstellingen en diverse partnerorganisaties gewerkt aan de realisatie van het hart van de CSA, de multidisciplinaire postinitiële masteropleiding Cyber Security. De Universiteit Leiden heeft de masteropleiding ter accreditatie voorgelegd aan de NVAO voor accreditatie.

Deze master gaat volgens planning vanaf 1 september 2014 op de campus van The Hague Security Delta in het Haagse Beatrixkwartier van start. De opleiding voor technische professionals, juridische specialisten en beleidsmakers op het terrein van digitale veiligheid kent meerdere specialisaties, kan in deeltijd gevolgd worden en duurt 1,5 tot 2 jaar.

Diverse onderdelen van de masteropleiding zijn in de loop van dit jaar tevens als apart programma aangeboden in de vorm van een korte leergang, training of masterclass voor professionals. Een pilot van de opleiding is half februari gestart.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK