Zonnekoning straalt door omgeving

Nieuws | de redactie
13 augustus 2014 | De incidenten bij woningcorporaties ontstonden niet alleen door falend leiderschap. Ook politiek, toezichthouders en belangenorganisaties bevorderden de misgrepen. Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de TU Delft, GenP Governance en de VU.

“Zonnekoningengedrag van bestuurders alleen is een te simpele verklaring, bestuurders hebben jarenlang te veel ruimte gekregen.” De onderzoekers, Leo Gerrichhauzen, Vincent Gruis, Rik Koolma en Jan van der Schaar, analyseerden zes casussen bij woningcorporaties. Uit hun onderzoek blijkt “dat het falen niet alleen te verklaren is vanuit de persoonlijke, autoritaire leiderschapsstijl van de bestuurders, maar dat vooral ook personen in de omgeving van de bestuurders het falen lange tijd toegelaten of zelfs bevorderd hebben.”

Overmoed niet getemperd

Vanuit zulke organisaties in hun omgeving kwam geen afdoende correctie op de ontwikkelingen. De top van de governance boog in de meeste gevallen bovendien mee met de ongewenste trends. Bestuurders en politici op lokaal niveau bleven ook passief. Zij traden niet op vanwege de belangen van gemeenten bij de investeringen die de corporaties vaak in grote omvang zouden doen.

“De bestuurders verkregen langzaam maar zeker een autonome positie, waarbij gedurfde prestaties tot veel steun binnen en buiten de corporatie leidde en tegelijkertijd het gevoel versterkte ‘onaantastbaar’ te zijn. Deze overmoed werd niet getemperd en het falen werd niet opgemerkt. Zo konden de bestuurders een traject van lef en lof naar schade en schande doormaken,” zegt VU-onderzoeker Koolma.

De onderzoekers willen met hun onderzoek ontsporingen in het bestuur van maatschappelijke organisaties eerder te laten herkennen. “Bestuurders moeten gecorrigeerd kunnen worden voor de manier waarop ze leiding geven en kunnen omgaan met waarschuwingen en kritiek. Toezichthouders moeten veel meer hun best doen om te zorgen dat bestuurders goed blijven functioneren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK