Groen HO levert in

Nieuws | de redactie
17 september 2014 | In de begroting van EZ zit een forse bezuiniging op onderwijs. De ‘groene opleidingen’ van de topsector Agri&Food moeten fors inleveren. Ook het kenniscentrum Aequor krijgt klappen. Het gaat van €7,7 mln naar €1,9 mln ondersteuning van minister Kamp.

Minister Bussemaker had gisteren niet voor niets een goede muts op, dankzij de MBO-studenten in de mode  en textiel. Zij kon verkondigen dat er veel extra geld ging naar haar beleidsterrein. De Koning las voor ”oplopend tot €1 miljard” en de OCW-begroting schreef: “€600 miljoen.” ‘Aan een boom zo vol geladen mist men een, twee pruimpjes niet’, moet de auteur van de Troonrede hebben gedacht.

2% versobering

Dat het kabinet investeert in HO en MBO blijkt niet uit de begroting van EZ. Ondanks alle mooie verhalen over de Nederlandse wereldnaam en positie in de export van kennis en producten in de land- en tuinbouw, ondanks de topsector die zich daar speciaal op richt, wordt op het MBO en HBO op dit terrein zwaar bezuinigd. Men daalt van resp. €170 naar €148 mln en van €85 naar €74 mln in de jaren 2015-19.

De reden is hoogst opmerkelijk: succes. De toestroom naar deze ‘groene’ bèta-technische en ondernemerschap opleidingen is zo positief dat EZ “door een combinatie van maatregelen” (blz 117 begroting EZ) de uitgaven “afvlakt” in lijn met een verwachte daling van de toestroom. Ook komt er “een versobering met 2%” van het bedrag dat per student wordt bekostigd.  

Fresco effect

Het kenniscentrum Aequor wordt min of meer de nek omgedraaid. De taak daarvan is te zorgen voor “de kwalificatiedossiers voor het MBO en het aanbod en de kwaliteit van leerbedrijven.” (blz 116 begroting EZ) Daar heeft EZ blijkbaar geen fiducie in of belangstelling voor, want deze organisatie wordt met zo’n 75% gekort.

Ontspringt het WO de dans? Daar stijgt de EZ-investering van €172 mln naar €176 mln. Enigszins zuur werd in HBO-kring naar aanleiding van deze cijfers op Prinsjesdag gesproken van ‘het Louise Fresco effect’. Maar de WUR is allerminst gesauveerd, zeggen de medewerkers van Louise Fresco. “Niets is – helaas – minder waar. Wageningen University loopt in de bekostiging voor 2015 een kleine € 10 miljoeno mis als gevolg van de kortingen en de aftopping van de bekostiging op een stijging van maximaal 2%. De afgelopen jaren is het aantal studenten enorm gestegen en die toename is niet bekostigd. Die korting raakt de universiteit al enkele jaren.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK