HBO kijkt naar ouderenzorg

Nieuws | de redactie
29 september 2014 | Inholland gaat met het werkveld in de ouderenzorg een lectoraat ontwikkelen in ‘multimorbiditeit’. Dit komt voor wanneer iemand meerdere zware ziekten heeft die elkaar onderling beïnvloeden, bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten. Met name de ouderenzorg worstelt hier steeds mee.

Om over twee jaar te komen tot een dergelijk lectoraat ondertekenden de Zonnehuisgroep Amstelland en het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van de hogeschool een intentieverklaring. Doel van het lectoraat is om met praktijkgericht onderzoek in het werkveld de kwaliteit van de medische zorg te kunnen blijven borgen voor oudere mensen met multimorbiditeit. 

Complex, ook voor mantelzorg

De veranderende wetgeving zorgt ervoor dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en dus ook steeds vaker thuis behandeld moeten worden indien sprake is van multimorbiditeit. “Dit zorgt voor een complexe problematiek”, legt Rita van der Hem-Stokroos, manager onderwijs en onderzoek bij het cluster Nursing en Mondzorgkunde van Inholland. “Neem een zware hartpatiënt die een beperkt bewegingsapparaat heeft vanwege een functiebeperking en bovendien aan het dementeren is, en dus de weg in huis niet kan vinden. Voor henzelf is dit een moeilijke situatie, maar ook voor mantelzorgers op wie in de zorg ook steeds vaker een beroep wordt gedaan.”

De vorming van het lectoraat sluit aan op het thema ‘de gezonde samenleving’, waarmee de hogeschool zich inhoudelijk ontwikkelt en profileert. Inholland focust in haar onderwijs en onderzoek op gedrag, gezondheid en leren voor een gezonde samenleving. Dit lectoraat en de genoemde samenwerking versterken de kennis en kunde, zowel in de lectorale onderzoeksgroepen als bij de kwaliteit van het onderwijs.

Allereerst zullen studenten van de opleidingen Verpleegkunde, Mondzorgkunde en de masters Advanced Nursing Practice, Physician Assistant een rol gaan spelen in het lectoraat. Maar de kans is groot dat opleidingen uit het hele domein een bijdrage aan dit lectoraat kunnen leveren. Studenten van het cluster social work die straks als maatschappelijk werker een signalerende functie in de wijk krijgen of de student Sport en Bewegen die een rol kan spelen om ouderen zolang mogelijk zelfstandig en mobiel te houden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK