Leraren als leermeesters

Nieuws | de redactie
30 september 2014 | “Het opleidingsniveau van ons lerarenkorps daalt de laatste jaren dramatisch.” Dat stellen de initiatiefnemers van De Nederlandse School. Zij willen een beweging vormen die deze ‘spiraal omlaag’ moet doorbreken. “Inspirerend onderwijs begint bij de bron: betere leraren in de klas.”

Nederland moet terug in de top 5 van de PISA Ranking, dat is de ambitieuze doelstelling van De Nederlandse School een initiatief van Hans van der Wind en Map Nihom. “In het huidige onderwijs is de status van de leraar uitgehold, ten onrechte. Docenten draaien hun verplichte programma af en komen nauwelijks toe aan het overdragen van hedendaagse kennis, het integreren van vakgebieden en het stimuleren en inspireren van hun leerlingen. Terwijl de grote meerderheid van hen juist vanuit die roeping voor dit vak gekozen heeft,” vertelt Van der Wind.

Oog voor verschillen

Leraren moeten weer leermeesters worden, stelt De Nederlandse School. Nieuwsgierig naar leerlingen, naar passie en talent, met oog voor verschillen tussen leerlingen en nieuwsgierig naar het eigen vak en ontwikkelingen in het vakgebied. “Docentschap is geen beroep, maar een roeping.”

Om dat te bereiken wil De Nederlandse School de komende jaren docenten in de schoolpraktijk actief gaan bijscholen. Dat houdt in, dat zulke in de school actieve leraren een opleiding van achttien maanden volgen, naast hun werkzaamheden als docent. Op dit moment doen al twintig partnerscholen mee aan het project. Zij dienen zelf de kosten (€7500,-) voor het bijscholen van hun docenten te dragen.

Alleen nog eerstegraads docenten

Het uiteindelijke doel is dat in 2025 zo’n 10.000 academisch opgeleide leermeesters voor de klas staan. Zie moeten er voor zorgen dat er op scholen de zo gewenste onderwijsvernieuwingen worden doorgevoerd in de praktijk. En dat is nodig ook, zeggen de initiatiefnemers. “Meester­docenten moeten in staat zijn hun leerlingen voor te bereiden op een wereld die steeds complexer en minder voorspelbaar is,” stelt Van der Wind.

Op dit moment is De Nederlandse School – gebonden aan OCW-regelgeving –  alleen te volgen voor eerstegraads docenten. De initiatiefnemers hopen echter zo snel mogelijk ook tweedegraads docenten met hun programma te bedienen en ook zij-instromers vanuit het bedrijfsleven en de wetenschap.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK