Lijsttrekker Thom de Graaf?

Nieuws | de redactie
17 september 2014 | HBO-voorman Thom de Graaf wil de lijsttrekker worden van onderwijspartij D66. Hij pleit voor "stabiliteit en rechtsstatelijkheid in het politieke landschap." De strijd kan hard worden. De PVV verweet hem eerder al te profiteren van nepotisme. "Hoe klef kan het worden?"

Nu Roger van Boxtel zich uit de Senaat terugtrekt, wil de voorzitter van de vereniging Hogescholen de lijst van D66 voor de Eerste Kamer gaan trekken. De voormalig fractieleder ‘aan de overzijde’ en oud-vice-premier van Jan Peter Balkenende wil zijn partij profileren als garant van stabiliteit en rechtsstatelijkheid. Dat is nog eens andere koek dan het ‘opblazen van de oude partijen en het bestel’ waarmee Hafmo van Mierlo in 1966 die partij begon.

De Graaf wil dat ‘Den Haag’ zich afkeert van incidentenpolitiek. ”Incidenten wakkeren regelmatig de roep om nieuwe regels en wetten aan, die maar al te vaak de vrijheid van het individu inperken en de belofte van een door de overheid maakbare samenleving oproepen. Ik zie het als rol voor de Eerste Kamer en D66 in het bijzonder om hiervoor te waken en de rechtsstatelijkheid niet uit het oog te verliezen.”

 Steden gedefinieerd door kennis

De Graaf heeft bestuurlijk en politiek een ruime staat van dienst. Bij de recente raaadsverkiezingen deed hij nog een oproep via ScienceGuide aan alle gemeensten en kiezers “de kennis in hun stad te koesteren.” 

Hij vroeg de burgers scherp te lettten op de inzet van de partijen. “Wat is hun inzet?  Alleen maar de economische crisis opvangen en zorgen dat rijksbezuinigingen zo goed mogelijk worden verwerkt?  Proberen de stadseconomie te stimuleren door de lokale lasten te beperken of juist door prestigieuze projecten en evenementen binnen te halen? Interessant is vooral de wijze waarop de plaatselijke politiek zich voorstelt om de kenniseconomie een handje te helpen.” 

“De meeste grote steden in ons land hebben hoger onderwijs- en kennisinstellingen binnen hun poorten, variërend van hogescholen en universiteiten tot specifieke onderzoeksinstituten en researchlabs, vaak juist ook de combinatie van allemaal.  Neem onze hoofdstad met twee universiteiten, meerdere grote en brede hogescholen, fameuze instellingen voor hoogwaardig kunstonderwijs (conservatorium, theater, beeldende kunst) en tal van onderzoeksinstituten.” 

“Of steden als Leiden, Nijmegen, Groningen, Eindhoven, Delft of Enschede: vaak worden deze steden in plaats van door de industrie van vroeger nu voornamelijk gedefinieerd door hun universiteiten, academische medische centra en hogescholen:  duizenden hoogwaardige kenniswerkers, tienduizenden studenten en honderden spinn-offs of afgeleide bedrijven waar verworven kennis wordt omgesmeed in bruikbare producten en diensten voor de markt of maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs en volkshuisvesting.”

Benoemde burgemeester

Tegenstanders heeft De Graaf beslist ook. Zijn benoeming bij de HBO-raad leidde tot een furieuze aanval en diskwalificatie van de kant van de PVV. “De zoon van de benoemde burgemeester van Nijmegen, die toevalligerwijs ook zelf werd benoemd tot burgemeester van Nijmegen, is plots benoemd tot voorzitter van de HBO-raad, en is daarmee de opvolger van zijn voorganger als burgemeester van Nijmegen. Hoe klef kan het worden? Hoeveel brutaal nepotisme kunnen we verdragen?” tierde HO-woordvoerder Harm Beertema. Korotm, helpers weg, bel voor de volgende ronde! 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK