SP snijdt in HBO

Nieuws | de redactie
18 september 2014 | De Tegenbegroting van de SP liet op zich wachten in de APB, maar nu zij er is, is deze ook interessant. Er wordt geïnvesteerd in schoolgebouwen en 'plofklassen' in het PO, maar het HBO krijgt een lelijke streep door de rode rekening.

De dekking voor de SP-plannen bevat een verschuiving in uitgaven die discussie verdient. Men wil 100 miljoen weghalen bij het onderzoek aan hogescholen een deze toevoegen aan het universitair onderzoek. Per saldo wordt het HO hier dus niet beter van, maar inhoudelijk is dit een radicale keuze. Zou dit plan een meerderheid krijgen bleef van de lectoraten ongeveer de helft over. De kwaliteitsontwikkeling van het HBO en de modernisering van de professionele curricula van de voorbije tien jaar zou in een klap teruggedraaid worden.

Nostalgisch centralisme

Deze bezuiniging is in lijn met de nostalgische HO-politiek die de SP al langere tijd naar voren brengt. Men wil defusies en schaalverkleining, men wil de gelijkwaardigheid van HBO en WO als delen van het kennisbestel terugdraaien en nu ook de input vanuit innovatie en onderzoek in de professionele ontwikkeling van docenten en studenten terugdraaien.

Het HBO moet terug naar de tijd van voor de HOAK-nota en de emancipatie van de hogescholen en de niet academische jongeren, die minister Deetman realiseerde. Toen waren er honderden HBO-scholen die onder de Wet Voortgezet Onderwijs vielen en voor elke aanschaf van leermiddelen en onderwijsmateriaal toestemming van ambtenaren van het ministerie moesten verkrijgen. Iedere provinciestad had zijn eigen conservatorium en de versplintering van pabo’s en techniekopleidingen was legendarisch.

Dit terugverlangen naar centralisme van de sturing is in nog een andere bezuiniging van de SP merkbaar. Zij wil 150 miljoen wegsnijden door de salarissen van het personeel centraal, vanuit OCW, te laten overmaken. “Door het centraal uitbetalen van de salarissen van leraren hoeft niet iedere school ingewikkelde modellen te hanteren om lerarensalarissen te berekenen. Dit brengt een forse administratieve verlichting voor scholen met zich mee.” De prestaties van DUO maken deze herinvoering van het Gosplan voor het onderwijs een hachelijke zaak. 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK