Stenden omarmt Bussemaker

Nieuws | de redactie
3 september 2014 | Bij de start van het hogeschooljaar in Leeuwarden stond Stenden-voorman Leendert Klaassen stil bij de fusie met NHL en het toenemende belang van internationalisering. “Wij zien onderwijsinstellingen bij uitstek als de onderzoekers en de verspreiders van internationale kennis.”

Met de Indonesische ambassadeur Retno Marsudi als hoofdgast in Leeuwarden, was duidelijk dat internationale samenwerking een belangrijk punt van aandacht zou worden. Marsudi benadrukte het belang van internationaal onderwijsvorming voor het vormen van een nationale identiteit en begrip en tolerantie van andere nationale identiteiten. 

Game-changer in internationalisering 

Stenden-voorzitter Leendert Klaassen maakte van de gelegenheid gebruik om in te gaan op de visiebrief van Bussemaker over internationalisering, eerder dat jaar gepresenteerd. “Wij zien de brief als een belangrijke en aanmoedigende ontwikkeling van de overheid om te nodige stappen te zetten in het wereldwijde speelveld van internationalisering in het hoger onderwijs.” 

Klaassen roemt het feit dat internationalisering nu echt gezien en  ondersteund wordt als ‘game-changer’ om blokkades bij studeren in het buitenland weg te nemen. “We zien uit naar het voornemen van de minister om de eis tot een verplicht jaar studeren in Nederland feitelijk op te heffen.” 

Kosmopolitische organisatie 

Ook dichter bij huis, ging Klaassen in op de internationale component, daarbij verwijzend naar het recente WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’. Juist het delen en verspreiden van bestaande kennis, zoals Peter van Lieshout toen aanmoedigde, is  “vanaf de stichting van de eerste hoger onderwijsinstellingen in de Middeleeuwn- Bologna, Coimbra – hun kerncompetentie geworden. We zien onszelf als een internationale en kosmopolitische organisatie, die kennis, onderwijs en onderzoek betekenis geeft in de lokale en regionale samenleving.” 

In die rol is ook de fusie met NHL in Leeuwarden een logische stap, kondigde Klaassen nogmaals aan. Peter van Lieshout was namelijk één van de leden van de externe klankbordgroep die de mogelijkheden tot samenwerking hebben helpen onderzoeken. “in de uitvoering van deze doelstellingen richten we ons op een aansluiting bij de toekomstige student, want juist op dergelijke punten zijn studenten onze maatstaf voor handelen. 

Samenwerken voor de bühne 

“U kunt zich voorstellen dat we deze uitgangspunten verwerken bij de verdere ontwikkeling van de visie op de hogeschool van de toekomst, die Stenden en NHL Hogeschool dit hogeschooljaar in de steigers willen zetten,” besloot Klaassen.

Het was aan Commissaris van de Koning in Drenthe Jacques Tichelaar om de jaaropening te af te sluiten met een prikkelende visie op de toekomst van hoger onderwijs. Ook de plannen van Stenden en NHL verdienden daarbij zijn kritische blik. “Blijven hogescholen praten over samenwerking en fusies op een postzegel? Het is allemaal voor de bühne. Hanzehogeschool, NHL, Van Hall Larenstein en Stenden; vier hogescholen en een universiteit in Noord-Nederland! Kortom, gebrabbel op de vierkante centimeter.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK